INSTRUCCIONS INICI DE CURS. Recopilatori

En aquesta entrada estan recollides les instruccions d’inici de curs de les diferents etapes educatives i de règim especial.

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2023-2024. [2023/7350] (DOGV núm. 9629 de 30.06.2023) Ref. Base de dades 2023/7350. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2023-2024. [2023/7359] ENLLAÇ


RESOLUCIÓ de 12 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven instruccions per a l’execució de les Sentències 312/2023, de 29 de juny, de 2023, 335/2023, de 30 de juny i 336/2023, de 30 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2023/8008] ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 28 d’agost de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es modifica l’annex únic de la Resolució de 12 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven instruccions per a l’execució de les sentències 312/2023, de 29 de juny de 2023; 335/2023, de 30 de juny, i 336/2023, de 30 de juny, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana. [2023/9065] ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024. [2023/7785] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007616/2023 ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària. [2023/7778] DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 2023/7778. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions sobre l’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen Formació Professional de grau C, D i E. [2023/7821] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007617/2023. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024. [2023/7846] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007621/2023. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2023-2024. [2023/7945]. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024. [2023/7830] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007620/2023. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels centres docents de la Comunitat Valenciana que durant el curs 2023-2024 impartisquen ensenyaments professionals d’Arts Plàstiques i Disseny. [2023/7826] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007619/2023. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024. [2023/7825] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007618/2023. ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes durant el curs acadèmic 2023-2024. [2023/7919] ENLLAÇ

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2023-2024. [2023/8218] (DOGV núm. 9645 de 21.07.2023) Ref. Base de dades 2023/8218. ENLLAÇ


UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.