GUIA UGT. OVIDOC: Habilitació i alta.

Habilitació d’accés a OVIDOC per al personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la GVA, per al personal integrant de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat i per al personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.


Resolució DOGV 25.05.2023

QUÈ ÉS I PER A QUÈ SERVEIX?
La present resolució té per objecte regular l’accés a l’Oficina Virtual del Docent de la Conselleria d’educació, Cultura i Esport (OVIDOC) al personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la Generalitat Valenciana, al personal integrant de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat i al personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.
REQUISITS.
Personal que haja de participar en els procediments de selecció i de provisió de personal docent, i en altres tràmits que puguen habilitar-se per la direcció general competent en matèria de personal docent a través de OVIDOC.
QUI POT SOL·LICITAR-HO?
Personal funcionari de carrera que participe en els procediments de provisió de llocs docents dependents de la Generalitat Valenciana, personal integrant de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat i personal que participe en els procediments de provisió de llocs de difícil cobertura.
DUBTES SOBRE EL TRÀMIT.
provision_edu@gva.es

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.