Instruccions inici de curs 23-24. Ensenyaments esportius de règim especial.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial a la Comunitat Valenciana, durant el curs 2023-2024. [2023/7825] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007618/2023

ANNEX

Instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent en els centres públics i centres privats autoritzats de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments esportius de règim especial, durant el curs acadèmic 2023-2024.

 1. Àmbit d’aplicació i Projecte educatiu
 2. Programació general anual
 3. Programacions didàctiques
 4. Organització dels horaris i del calendari lectiu
 5. Constitució de grups
 6. Formats de flexibilització horària
 7. Modalitat semipresencial o a distància
 8. Proves d’accés
 9. Cursos preparatoris per a les proves d’accés
 10. Proves d’accés específiques
 11. Requisits d’accés
 12. Admissió i matriculació de l’alumnat
 13. Mòdul de projecte final
 14. Avaluació
 15. Documents d’avaluació
 16. Competència docent del professorat
 17. Convocatòries
 18. Anul·lació de matrícula a instàncies de la persona interessada
 19. Anul·lació de matrícula per inassistència
 20. Renúncia a la convocatòria
 21. Convalidacions
 22. Alumnat amb necessitat específica de suport educatiu
 23. Avaluació dels processos d’ensenyament del projecte curricular i de les programacions didàctiques
 24. Gestió i seguiment del Bloc de Formació Pràctica mitjançant SAÓ-ITACA
 25. Actualització de l’autorització d’un centre privat
 26. Centres de pràctiques i estudiants Erasmus27. Prevenció de riscos laborals en el sector docent
 27. Tecnologies de la informació i la comunicació, sistema de gestió ITACA i protecció de dades
 28. Consideracions finals
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.