UGT INFORMA. Requisits d’accés: Generals i específics de titulació. (Difícil Cobertura i interinitat) [Darrera Actualització: 11/01/2023]

Requisits d’accés: Generals i específics de titulació.

(Difícil Cobertura i interinitat)


REQUISIT LINGÜÍSTIC:

  • Es recorda que per a obtindre el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d’Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l’inici de la convocatòria. Els certificats expedits per la JQCV no cal registrar-los, ja estan registrats automàticament d’ofici. 

L’accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic, certificat digital o clau permanent.Requisitos de acceso: Generales y específicos de titulación.

(Difícil Cobertura e interinidades)

Requisitos generales


 Requisitos específicos de titulación:

REQUISIT LINGÜÍSTIC:

Se recuerda que para obtener el requisito lingüístico es necesario haber registrado la correspondiente certificación en el Servicio de Acreditación y Asesoramiento dependiente de la Dirección General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, antes del inicio de la convocatoria. Los certificados expedidos por la JQCV no hay que registrarlos, ya están registrados automáticamente de oficio.


El acceso a la petición telemática solamente podrá realizarse con DNI electrónico, certificado digital o clave permanente.