Instruccions inici de curs 23-24. Escoles Oficials d’Idiomes.

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2023-2024. [2023/8218] (DOGV núm. 9645 de 21.07.2023) Ref. Base de dades 2023/8218

 1. Àmbit d’aplicació
 2. Definició de l’ensenyament
 3. Requisits d’accés als ensenyaments d’idiomes
 4. Calendari escolar 2023-2024 a les escoles oficials d’idiomes
 5. Període de realització de les proves extraordinàries dels cursos no conduents a la prova de certificació
 6. Gravació de proves orals
 7. Horari del professorat
 8. Ràtios mínimes i màximes d’alumnat
 9. Grups integrats a les EOI presencials
 10. Cursos d’oferta formativa complementària
 11. Programació general anual (PGA) i memòria de final de curs
 12. Reduccions de grups
 13. Professorat redactor i coordinador de proves de certificació
 14. Personal de suport de la prova de certificació de valencià
 15. Adaptació d’accés per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
 16. Mediateques lingüístiques
 17. Comunicació de dies no lectius declarats pel Consell Escolar Municipal
 18. Jornades d’estandardització i mediació lingüística
 19. Centres de pràctiques i estudiants Erasmus+
 20. ITACA
 21. Participació de voluntariat i d’altre personal extern als centres docents
 22. Consideracions finals
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.