Instruccions inici de curs 23-24. Escoles Oficials d’Idiomes.

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2023-2024. [2023/8218] (DOGV núm. 9645 de 21.07.2023) Ref. Base de dades 2023/8218

 1. Àmbit d’aplicació
 2. Definició de l’ensenyament
 3. Requisits d’accés als ensenyaments d’idiomes
 4. Calendari escolar 2023-2024 a les escoles oficials d’idiomes
 5. Període de realització de les proves extraordinàries dels cursos no conduents a la prova de certificació
 6. Gravació de proves orals
 7. Horari del professorat
 8. Ràtios mínimes i màximes d’alumnat
 9. Grups integrats a les EOI presencials
 10. Cursos d’oferta formativa complementària
 11. Programació general anual (PGA) i memòria de final de curs
 12. Reduccions de grups
 13. Professorat redactor i coordinador de proves de certificació
 14. Personal de suport de la prova de certificació de valencià
 15. Adaptació d’accés per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu
 16. Mediateques lingüístiques
 17. Comunicació de dies no lectius declarats pel Consell Escolar Municipal
 18. Jornades d’estandardització i mediació lingüística
 19. Centres de pràctiques i estudiants Erasmus+
 20. ITACA
 21. Participació de voluntariat i d’altre personal extern als centres docents
 22. Consideracions finals
UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.