Instruccions

Instruccions inici de curs 23-24. Escoles Oficials d’Idiomes.

RESOLUCIÓ de 18 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en termes d’ordenació acadèmica i organització de les escoles oficials d’idiomes valencianes durant el curs 2023-2024. [2023/8218] (DOGV núm. 9645 de 21.07.2023) Ref. Base de dades 2023/8218

Llegir més »

INSTRUCCIONS INICI DE CURS. Recopilatori

En aquesta entrada estan recollides les instruccions d’inici de curs de les diferents etapes educatives i de règim especial. RESOLUCIÓ de 27 de juny de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació

Llegir més »

Instruccions inici de curs 23-24. Educació Infantil de primer cicle.

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2023-2024. [2023/7945] ANNEX ÚNICInstruccions d’organització i funcionament dels

Llegir més »

Instruccions inici de curs 23-24. Conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions en matèria d’ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments artístics elementals i professionals de Música i Dansa de la Comunitat Valenciana per al curs

Llegir més »

Instruccions inici de curs 23-24. Centres Educació Especial.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’Educació Especial sostinguts amb fons públics per al curs 2023-2024. [2023/7785] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007616/2023 Títol I.

Llegir més »

Instruccions inici de curs 23-24. Atenció educativa domiciliària i hospitalària.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció educativa domiciliària i hospitalària. [2023/7778](DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 2023/7778 ÍndexPreàmbulTítol I. Disposicions generals Primer. ObjecteSegon. Àmbit d’aplicació Títol II. Atenció educativa domiciliàriaCapítol

Llegir més »