CONVENI UGT: amb la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).

Conveni FeSP-UGT AMB LA Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) 

 

CONVENI FeSP-UGT/UNIR

La Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics d’UGT (FeSP-UGT), té signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), pel qual els afiliats a FeSP-UGT poden gaudir d’importants descomptes en les titulacions oferides per l’esmentada Universitat.

 

Segons aquest conveni, els afiliats a FeSP-UGT amb un mínim de 6 mesos d’antiguitat, es beneficiaran durant el curs acadèmic dels descomptes que s’estableixen l’en Annex adjunt sobre els preus oficials de la Universitat.

 

Per a qualsevol informació i/o matriculació heu de dirigir-vos a:

 https://www.unir.net/

 

NOTA: A L’ANNEX FINAL, podreu veure la relació dels descomptes amb els diferents estudis. 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

CONVENIO FeSP-UGT/UNIR

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), tiene firmado un convenio de colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), por el que los afiliados a FeSP-UGT pueden disfrutar de importantes descuentos en las titulaciones ofrecidas por la mencionada Universidad.

 

Según este convenio, los afiliados a FeSP-UGT con un mínimo de 6 meses de antigüedad, se beneficiarán durante el curso académico de los descuentos que se establecen el en Anexo adjunto sobre los precios oficiales de la Universidad.

 

Para cualquier información y/o matriculación debéis dirigiros a:

 https://www.unir.net/

 

NOTA: AL ANEXO FINAL, podréis ver la relación de los descuentos con los diferentes estudios.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.