CONVENI UGT: amb la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR).

Conveni FeSP-UGT AMB LA Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) 

 

CONVENI FeSP-UGT/UNIR

La Federació d’Empleades i Empleats dels Serveis Públics d’UGT (FeSP-UGT), té signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), pel qual els afiliats a FeSP-UGT poden gaudir d’importants descomptes en les titulacions oferides per l’esmentada Universitat.

 

Segons aquest conveni, els afiliats a FeSP-UGT amb un mínim de 6 mesos d’antiguitat, es beneficiaran durant el curs acadèmic dels descomptes que s’estableixen l’en Annex adjunt sobre els preus oficials de la Universitat.

 

Per a qualsevol informació i/o matriculació heu de dirigir-vos a:

 https://www.unir.net/

 

NOTA: A L’ANNEX FINAL, podreu veure la relació dels descomptes amb els diferents estudis. 

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

CONVENIO FeSP-UGT/UNIR

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT (FeSP-UGT), tiene firmado un convenio de colaboración con la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), por el que los afiliados a FeSP-UGT pueden disfrutar de importantes descuentos en las titulaciones ofrecidas por la mencionada Universidad.

 

Según este convenio, los afiliados a FeSP-UGT con un mínimo de 6 meses de antigüedad, se beneficiarán durante el curso académico de los descuentos que se establecen el en Anexo adjunto sobre los precios oficiales de la Universidad.

 

Para cualquier información y/o matriculación debéis dirigiros a:

 https://www.unir.net/

 

NOTA: AL ANEXO FINAL, podréis ver la relación de los descuentos con los diferentes estudios.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.