Ensenyament Públic

UGT INFORMA: Eleccions a consell escolar.

RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2023, de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, sobre la convocatòria d’eleccions a consells escolars de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, l’any 2023. [2023/9766] (DOGV núm. 9692 de 27.09.2023) Ref. Base de dades 009547/2023 PREÀMBULL’article 126 de

Llegir més »

UGT exigeix la solució definitiva dels problemes en les adjudicacions.

“Els problemes informàtics continuen.” Aquesta frase ha estat ressonant durant aquestes setmanes amb relació a les adjudicacions d’inici de curs i posteriors. El passat 7 de setembre, en adjudicacions contínues, es varen adjudicar més de 1800 places amb nombroses incidències impossibilitant la incorporació del professorat en el seus llocs de

Llegir més »

ADJUDICACIONS D’INICI DE CURS. CORRECCIÓ D’ERRADES. VACANTS.

VACANTS. LLISTAT ACTUALITZAT. 23-08-23 INTERINITAT FUNCIONARIAT DE CARRERA: COS DE MESTRES COSSOS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS Credencial: Les credencials estaran disponibles a partir del 25 d’agost. Reclamacions una vegada acabe el procediment OVIDOC: Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació d’inici de curs, mitjançant el tràmit que està definit

Llegir més »

MESA SECTORIAL. 20/06/2023. Instruccions inici de curs infantil (2n cicle), primària, secundària i batxillerat.

NORMATIVA : Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Des d’UGT Ensenyament volem donar les gràcies per l’avançament de la negociació. Però caldria establir un calendari real de negociació que anticipe les diferents negociacions, estudi de la normativa i participació dels

Llegir més »