Instruccions inici de curs 23-24. Programes formatius de qualificació bàsica.

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de qualificació bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana per al curs 2023-2024. [2023/7846] (DOGV núm. 9638 de 13.07.2023) Ref. Base de dades 007621/2023

Primer. Àmbit d’aplicació
Segon. Accés i admissió de l’alumnat en els programes formatius de qualificació bàsica
Tercer. Modalitats i condicions d’accés
Quart. Prioritat en l’accés en els programes formatius de qualificació bàsica
Cinqué. Procediment d’adjudicació en centres públics i entitats subvencionades
Sisé. Constitució efectiva de grups dels programes formatius de qualificació bàsica
Seté. Vacants al final del procediment d’admissió
Huité. Comissions sectorials d’escolarització
Nové. Publicació de llistes
Desé. Constitució de grups
Dotzé. Matrícula
Tretzé. El disseny del programa
Catorzé. La programació
Quinzé. Els horaris
Setzé. L’assistència i el seu control
Desseté. El mòdul professional de Formació en centres de treball
Dihuité. L’avaluació
Denové. Les actes finals
Vinté. Certificació i qualificacions
Vint-i-uné. Els documents: actes i certificats. La seua tramitació
Vint-i-dosé. La memòria
Vint-i-tresé. Coordinació i tramitació de documents d’entitats i centres docents adscrits
Vint-i-quatré. Centres educatius i entitats privades amb programes formatius no subvencionats amb fons públics
Vint-i-cinquena. Producció d’efectes

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.