UGT INFORMA: Llistats provisionals de participants suprimits i desplaçats.

1. Resolució

Procediment de provisió de llocs per a suprimits i desplaçats.

2. Participants provisionals

[Data Pub.: 14/07/2023 15.20]

2.1. Reclamacions

Davant d’aquests llistats provisionals s’obrirà un termini de 2 dies hàbils per a formular reclamacions telemàtiques a través de l’URL https://ovidoc.edu.gva.es, apartat Tràmits – Incidències de provisió de places – Reclamació suprimits i desplaçats.

OVIDOC

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.