Concurs

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat en Mesa Sectorial per tractar el tema de la modificació del Reial Decret que regula el concurs de trasllats estatal.

  La Mesa Sectorial aborda la modificació del Reial Decret que regula el concurs de trasllats estatal. El Ministeri d’Educació i Formació Professional ha convocat hui a les organitzacions sindicals de la Mesa sectorial de personal docent no universitària per a tractar, com a únic punt de l’ordre del dia,

Llegir més »

UGT INFORMA: Concurso de traslados de ámbito estatal. 22-23

Orden EFP/834/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito estatal, que deben convocarse durante el curso 2022/2023, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

Llegir més »

UGT INFORMA: Concurs de trasllats. Adjudicacions de destinacions definitives de tots els cossos.

ADJUDICACIONS DEFINITVA CONCURS DE TRASLLATS 2022.   Consulta de destinacions: plataforma OVIDOC Enllaç SAI: Suport i assistència informàtica Telèfon SAI: 961-207-685 Els participants que hagen obtingut destinació en més d’un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d’aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d’optar

Llegir més »

CONCURS DE TRASLLATS: Adjudicacions provisionals.

COS DE MESTRES. Adjudicació provisional Resolució Adjudicats per especialitat i destinació Adjudicats per orde alfabètic Participants exclosos Participants que no continuen en el procés Reclamacions Es disposa d’un termini de dos dies hàbils per a formular reclamacions contra les relacions provisionals, que començarà el 7 de març de 2020 i conclourà

Llegir més »

CONCURS DE TRASLLATS: Peticions telemàtiques.

CONCURS DE TRASLLATS PETICIONS TELEMÀTIQUES D’acord amb el que establix les bases 10 i 13 de la Resolució de 4 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, s’obri termini de 7 dies naturals perquè els participants sol·liciten llocs per via telemàtica. Text de l’anuncihttps://ceice.gva.es/documents/162909733/167421976/cgt_2122_mae_pet_res_va.pdf/b2a881a7-f728-49a2-b5a3-fa755b1c9b49   Presentació

Llegir més »

GUIA CONCURS DE TRASLLATS 2021-2022: COS DE MESTRES

GUIA CONCURS DE TRASLLATS COS DE MESTRES 2021-2022.   GUIA EN PDF     RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca un procediment de provisió de llocs del personal funcionari docent del cos de mestres, dependents de l’àmbit

Llegir més »