Estabilització

CONCURS OPOSICIÓ 2023

UGT Ensenyament anirà actualitzant la pàgina perquè esteu informats en tot moment. S’ha publicat les llistes de persones seleccionades, i el termini de presentació de documentació dels cossos i especialitats convocats per Ordre 72/2022 i l’accés a la pàgina d’informació de la convocatòria d’adjudicació de places. Més informació en l’apartat “Persones aspirants seleccionades” i

Llegir més »

Vídeo de l’assemblea convocada per UGT Ensenyament per analitzar i donar resposta als dubtes en relació amb l’acceptació o renúncia de l’adjudicació de places al Concurs de Mèrits.

UGT Ensenyament va convocar el dia 30 de maig una assemblea sobre l’acceptació o renúncia de les places provisionals adjudicades en el Concurs de Mèrits. En el següent enllaç podeu veure la gravació de l’assemblea i la resolució dels dubtes. Data: 30 de maig a les 17:30 hores Plataforma Zoom

Llegir més »

UGT INFORMA: PROCEDIMENT D’ESTABILITZACIÓ (concurs de mèrits) – llistes provisionals de persones seleccionades. Termini d’acceptació i renúncia.

S’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Personal Docent per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones seleccionades en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització, per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure mitjançant concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors d’Ensenyament

Llegir més »

CONCURS DE MÈRITS

BAREMACIÓ DEFINITIVA Barem definitiu de la Conselleria d’Educació ordenat per puntuació (publicat al web amb data 10 de maig de 2023) El termini per a presentar els recursos serà d’1 mes comptat a partir de l’endemà al de la publicació de les llistes definitives de puntuacions. Des de l’11 de

Llegir més »

UGT INFORMA: Concurs oposició procés estabilització. Termini de presentació de sol·licituds.

Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’estableix el termini de presentació de sol·licituds del procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de

Llegir més »

UGT INFORMA: Concurs oposició procés estabilització. Convocatòria.

  ORDRE 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu de concurs oposició als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors

Llegir més »

MESA SECTORIAL 7 desembre 2022. Convocatòria procediment selectiu de CONCURS-OPOSICIÓ. (Procés d’estabilització).

UGT ENSENYAMENT PV INFORMA Mesa Sectorial d’Educació,  dia 7 de desembre de 2022: CONVOCATÒRIA PROCEDIMENT SELECTIU DE CONCURS-OPOSICIÓ (PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ). UGT ha exigit: Calendari aproximatiu de les proves. Paper autocopiable: es garanteix per a la primera prova. Termini de presentació de mèrits: ampliar el termini fins al dia 20 de

Llegir més »