CONCURS DE TRASLLATS D’ÀMBIT ESTATAL: ASSEMBLEA INFORMATIVA I DOCUMENTACIÓ.

 

GRAVACIÓ ASSEMBLEA.

logo youtube 1 960x640

CONVOCATÒRIA CONCURS DE TRASLLATS D’ÀMBIT ESTATAL

14/10/2022.- Finalment i després de les inicials vacil·lacions de la Conselleria d’Educació, en la seua coordinació amb la resta de Comunitats autònomes i el Ministeri d’Educació, a través de la Comissió de Personal, s’ha decidit que per a computar l’antiguitat i els mèrits dels participants en aquest concurs (i a partir d’ara) es tindran en compte tots els anys i serveis prestats en períodes d’interinitat, pràctiques i carrera. 

Per això és interessant i des d’UGT Ensenyament PV us recomanem que tots aquells mèrits que hagen obtingut o realitzat durant aquests períodes nous que computen, els busqueu (certificacions o altres) per a presentar-los i pujar-los a l’aplicació perquè segurament no figuren en el vostre full de serveis.

Aquesta situació cal diferenciar-la de la del funcionariat en pràctiques que participa en el concurs, que el fa amb zero punts i per l’ordre que determina la llista d’aspirants seleccionats. És a dir, de la mateixa manera que el funcionariat interí no pot participar en el CGT, el funcionariat en pràctiques participa sense puntuació i seguint l’ordre de la seua llista de persones aspirants seleccionades, i, finalment, per tant, només el funcionariat de carrera podrà computar com a antiguitat i mèrits, els prestats en els seus períodes com a funcionariat interí, en pràctiques i de carrera, ja des d’aquest concurs.

 

 INFORMACIÓ: 


 


Publicacions

Descàrrega d’Annexos

Guies de participació

 1. Guia general de participació
 2. Preguntes freqüents
 3. Guia per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica:
 4. Guia del dret preferent
 5. Certificat lloc d’especial dificultat


Publicacions

Descàrrega d’Annexos

Guies de participació

 1. Guia general de participació
 2. Preguntes freqüents
 3. Guia per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica:
 4. Guia del dret preferent
 5. Certificat posat d’especial dificultat


Publicacions

Descàrrega d’Annexos

Guies de participació

 1. Guia general de participació
 2. Guia per a omplir i presentar la sol·licitud telemàtica:
 3. Guia del dret preferent


WEB PRINCIPAL D’ACCÉS INFORMACIÓ CONSELLERIA

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds i documents començarà a computar-se el dia 17 d’octubre a les 00:00 hores i acabarà el dia 7 de novembre de 2022 a les 23:59 hores, tots dos inclosos. Durant aquest termini podrà desistir-se de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i documents, no es tindrà en compte cap sol·licitud nova ni modificació alguna de l’entregada, ni documentació referida als mèrits aportats, ni cap renúncia a la participació excepte el que s’estableix en la convocatòria.

Participants

Hauran de presentar, dins del període de presentació de sol·licituds, una instància telemàtica per mitjà de l’aplicació destinada a aquest efecte (consulteu funcionament en Instruccions), i cal que amb posterioritat formulen les peticions telemàticament. Durant el mes de gener de 2023, s’obrirà un termini de set dies naturals perquè els participants sol·liciten les peticions per via telemàtica.

Accés a instància telemàtica (OVIDOC)

A l’hora de realitzar la sol·licitud telemàtica, es recomana l’ús dels navegadors Mozilla Firefox o Internet Explorer. També es recomana que actualitze el seu navegador a l’última versió, almenys per a Internet Explorer.

En el cas que tinga algun problema amb els dígits del seu compte bancari, o per a qualsevol incidència informàtica o problema relacionat amb l’accés a l’aplicació, dirigisca’s a la pàgina web del SAI: https://gvasai.edu.gva.es/

Nota

Per als participants dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, no serà necessari presentar el full de serveis, ni tampoc el certificat d’haver format part d’algun tribunal d’oposicions durant el temps de prestació de serveis per a l’Administració de la Generalitat Valenciana. Hauran d’aportar la justificació quan hagueren format part d’un tribunal d’oposicions d’una altra comunitat autònoma.Per a més informació sobre el contingut de la convocatòria consulte amb la Direcció Territorial corresponent. Telèfons:

Direcció Territorial d’Alacant:

 • 966907544 – Mestres
 • 966907576 – Secundària i Altres Cossos

Direcció Territorial de Castelló:

 • 964333866 – Mestres
 • 964333806 – Mestres
 • 964333872 – Secundària i Altres Cossos
 • 964333806 – Secundària i Altres Cossos

Direcció Territorial de València:

 • 961271212 – Mestres
 • 961271344 – Secundària i Altres Cossos

 

CGTcartel1


DOCUMENTACIÓ: