UGT INFORMA. Convocatòria COMISSIONS DE SERVEI 24-25. Informació al dia.

ANUNCI DE PARTICIPACIÓ per al personal funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives.
Termini: des de les 00:00 hores del 14 de maig de 2024 fins a les 23:59 hores del 21 de maig de 2024

Accés al tràmit telemàtic d’anunci de participació (amb signatura)
SOL·LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ:
Termini: des de les 00:00 hores del 14 de maig de 2024 fins a les 23:59 hores del 28 de maig de 2024
PLATAFORMA OVIDOC

Correu: comisiones_servicio@gva.es

PREGUNTES FREQÜENTS –
Pròxima actualització

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servei per al curs escolar 2024/2025, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana, per al personal funcionari de carrera del cos de mestres. [2024/4226]

ANNEX V Localitats i centres

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servici per al curs escolar 2024/2025, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana, per al personal funcionari de carrera dels cossos de professors i catedràtics d’Ensenyament Secundari i altres cossos docents no universitaris diferents del cos de mestres. [2024/4230]

ANNEX V Localitats i centres

MESA SECTORIAL 02-05-24: Comissions de servei 2024-2025.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.