Oposicions de 2017, 2019 i 2020: Acreditació requisits de titulació. Llistats definitius.

Oposicions de 2017, 2019 i 2020

Llistats definitius

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publiquen els llistats definitius del procediment d’acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball dels cossos docents del professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els processos selectius d’ingrés convocats per l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Per la Resolució de 7 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, es convoca el procediment per a l’acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de treball en els cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els procediments selectius d’ingrés convocats per l’Ordre 15/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 16/2017, de 10 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

D’altra banda, es va publicar la Resolució de 20 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publica l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Taula Sectorial d’Educació per a l’acreditació de titulacions de les persones incorporades a les borses de personal interí dels cossos docents de professors d’Ensenyament Secundari, escoles oficials d’idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, per la seua participació en els procediments selectius d’ingrés convocats per les ordres 15/2017, de 10 d’abril; 16/2017, de 10 d’abril, i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9367, de 22 de juny).

LLEGIR MÉS…


 

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.