MESA SECTORIAL 27-06-23. Protocols davant diferents situacions conflictives als centres educatius.

Mesa Sectorial d’Educació, celebrada el dia 27 de juny de 2023.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de possible assetjament i ciberassetjament escolar.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de violència de gènere.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de maltractament infantil als centres educatius.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ conjunta de la direcció general d’Inclusió Educativa, la direcció general de Personal Docent i la direcció general de Funció Pública, on s’estableix el protocol de suport, assessorament i acompanyament al personal dels centres educatius davant agressions produïdes per l’exercici de les seues funcions.


UGT Ensenyament, de manera general, considera positivament l’elaboració i organització dels diferents protocols, però, al fi i a la cap, augmentarien les tasques burocràtiques. Aquest és un altre motiu de l’ampliació del personal administratiu als centres.

  • Formació específica per al professorat. Caldria estudiar si els docents tenim competència de totes les tasques marcades en els protocols o ve caldria ampliar a altres professionals no docents.
  • Dignificar la tasca del professorat, mitjançant campanyes de conscienciació per a la comunitat educativa.
  • Advocacia de la generalitat: Agilitzar la seua resposta.
  • Denúncia: Qualsevol persona que sap que es comet un delicte pot denunciar-ho i no sols l’equip directiu.
  • Protocol. Establir pautes clares.
  • Guies dels diferents protocols. Donar publicitat i informació.
  • Professionals nouvinguts: Equip directiu informar dels protocols.
  • Informe de les xifres d’agressions i resposta.
  • Presència de figures mediadores en els centres, amb formació i aptituds.
  • Treballar l’Educació Emocional, la resiliència, el benestar i la resolució dialògica de conflictes, des de la més primerenca infància.

NORMATIVA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de possible assetjament i ciberassetjament escolar.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de violència de gènere.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ de la directora general d’Inclusió Educativa, per la qual es dicten instruccions sobre el model d’actuació en situacions de maltractament infantil als centres educatius.


PROPOSTA DE RESOLUCIÓ conjunta de la direcció general d’Inclusió Educativa, la direcció general de Personal Docent i la direcció general de Funció Pública, on s’estableix el protocol de suport, assessorament i acompanyament al personal dels centres educatius davant agressions produïdes per l’exercici de les seues funcions.