MESA SECTORIAL 29-06-2023. Instruccions inici de curs FPA i 1r cicle d’Educació Infantil.

De manera general, UGT Ensenyament considera adient la data de negociació, però necessitaríem més temps per poder fer un estudi més profund.
A més, Trobem en falta les marques diferenciades en color groc per veure les novetats respecte a les instruccions del curs passat ja que ens agilitza la lectura.

RESOLUCIÓ de __ de ____ de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes durant el curs acadèmic 2023-2024.

UGT Ensenyament a partir de les esmenes del professorat, sol·licitem:

 • La mateixa flexibilitat horària de què disposen als centres docents de secundària i fp.
 • Nota mitjana del graduat: i no sols el GES2.
 • Catalogació de places: Ens agradaria que es tingueren en compte les demandes per part de les direccions dels centres pel que fa a la catalogació de places.
 • Horaris dels equips directius: Els equips directius necessiten coincidir en el temps per coordinar el funcionament del centre per la qual cosa, és molt complicat sols amb tres persones cobrir tota la banda horària quan els centres d’educació d’adults romanen oberts de 8 del matí a les 10 de la nit.
 • Personal d’orientació educativa
 • Horari de matemàtiques en la preparació de la prova d’accés a la universitat. Tot i que entenem que es done importància a les matemàtiques, no s’entén perquè s’imposa que en l’accés a la universitat haja de tindre més hores que altres específiques quan el pes en la nota és el mateix.
 • Incorporació de la figura de Direcció de departament.
 • Incorporació de personal administratiu.
 • Dotació professorat informàtica.
 • Reducció de la càrrega burocràtica.
 • Oferta informativa acord a la demanda.
 • Personal sanitari pels centres que ho sol·liciten degudament justificat.
 • Major nombre d’hores de coordinació.
 • Acord de plantilles, catalogació de les places.
 • Dotació de recursos, sobretot en relació amb  les noves tecnologies.
 • Reducció ràtio i augment de les plantilles.
 • Reducció horària per als docents majors de 55 anys.
 • Avançar  l’oferta formativa i els horaris.
 • Coordinació de salut laboral i medi ambient entre la plantilla docent, amb la reducció horària corresponent.
 • Espai sindical en les sales de professorat i no eliminar la informació.

RESOLUCIÓ de __ de ____ de 2023, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat per al curs acadèmic 2023-2024.

En aquesta resolució,

 • Seria necessari major reducció de la ràtio i ampliació de les plantilles.
 • Donar resposta a la demanda de places i garantir la matrícula a les famílies que ho sol·liciten.
 • Considerem necessari la incorporació de la figura de l’orientador o orientadora Educativa per la primerenca detecció de necessitats educatives i de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, de manera justificada.
 • A més caldria flexibilitzar més la incorporació a les aules dels alumnes: adaptar-se als alumnes i no a les instruccions (mes de setembre)
 • Dotació de recursos: garantir-ne, segons les necessitats degudament justificades.
 • Garantir la formació permanent amb ampliació de l’oferta de cursos del CEFIRE.
 • A banda del menjador escolar, que hi ha molts alumnes que no es queden, fomentar un programa sobre el desdejuni saludable amb xarrades formatives per a les famílies i docents. 19
 • Jornada escolar: major llibertat per modificar i adaptar la jornada escolar.
 • Prevenció de riscos laborals: agilitzar la resposta a les adaptacions de lloc, a la valoració de risc durant l’embaràs i lactància per part d’INVASSAT.

Torn obert de paraula.

Tornem a sol·licitar: (no veiem aquesta manca d’informació per part de Conselleria)

 • Calendari de negociació.
 • Calendari d’adjudicacions del mes de juliol.
 • Concurs de mèrits: dates per l’entrega de la documentació acreditativa i instruccions per fer el procediment.
 • Càtedres: situació en la qual ens trobem.
 • Oposicions:
  – Correcció a data límit de l`11 de juliol per fer correccions: malestar general per part dels membres dels tribunals.
  – Altes temperatures a les aules: establir mesures per fer front a aquesta situació. A més, sol·licitem un estudi per avaluar la temperatura a les aules i donar solucions per a les següents oposicions.

NORMATIVA :
– Instruccions per a l’organització i funcionament dels centres de Formació de Persones Adultes

NORMATIVA :
– Instruccions per a l’organització i el funcionament de les escoles infantils de primer cicle