Decret d’admissió curs 24-25. UGT rebutja el model segregador d’admissió de l’alumnat implementat pel govern del PP-Vox.

UGT ENSENYAMENT PV expressa la nostra postura crítica cap al model d’admissió de l’alumnat implementat pel govern del PP-Vox. El sindicat considera que aquest model és segregador per diverses raons:
1. Creació de desigualtats: El model d’admissió imposat per aquest govern genera desigualtats en afavorir a les famílies amb més recursos econòmics. Això significa que les famílies amb majors ingressos tenen més avantatges per a accedir a determinats centres educatius.
2. Competència entre centres: El model fomenta la competència entre els centres educatius, la qual cosa pot portar a una distribució desigual de recursos i qualitat educativa, en lloc de promoure un sistema més equitatiu.
3. Segregació socioeconòmica: El sindicat assenyala que el model d’admissió segmenta a l’alumnat segons les seues condicions socioeconòmiques, la qual cosa pot portar a la concentració d’estudiants d’uns certs perfils en determinats centres, afectant així la diversitat i la integració en el sistema educatiu.
4. Selecció i criteris competitius: El sindicat critica la inclusió de criteris subjectius com a punts extra en el procés d’admissió que permeten als centres educatius seleccionar als estudiants, la qual cosa reforça la idea d’una educació competitiva i segregadora.
En resum, UGT va sol·licitar i sol·licita la retirada del decret d’admissió de l’alumnat i advoca per un model actual, buscant un sistema més inclusiu i equitatiu que atenga l’interés general per damunt d’interessos particulars i competitius.


DECRET 48/2024, de 23 d’abril, del Consell, pel qual es regula el procés d’admissió en els centres docents públics i privats concertats que impartixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, i en els centres d’Educació Especial, a la Comunitat Valenciana [2024/3541]

UGT demana la retirada del decret que implanta el districte únic escolar.

UGT INFORMA. Mesa Sectorial 13-02-24. PARTICIPA. Procediment d’admissió de l’alumnat.

Mesa Sectorial 13-02-24. Procediment d’admissió de l’alumnat.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.