PARTICIPA MESA SECTORIAL 02-05-24: Comissions de servei 2024-2025.

El dia 2 de maig ens han convocat en Mesa Sectorial d’Educació per tractar les COMISSIONS DE SERVEI.

Per la qual cosa, la vostra opinió ens importa. 
Si voleu fer-nos arribar diferents aportacions, podeu enviar-les al correu ensenyamentpublic@ugtserveispublicspv.org o per WhatsApp difusió 685128990 o per la resta de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.

ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XX de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de servici per al curs escolar 2024/2025, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana, per al personal funcionari de carrera del cos de mestres.

Esborrany de Resolució de XX de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula el procediment de sol·licitud i concessió de comissions de
servici per al curs escolar 2024/2025, en centres públics docents no universitaris dependents de la Generalitat Valenciana, per al personal funcionari de carrera dels cossos de professors i catedràtics d’Ensenyament Secundari i altres cossos docents no universitaris diferents del cos de Mestres.

Resolució de XX de XXXX de 2024 de la Direcció General de Personal Docent, per la qual s’establix el procediment pera la pròrroga dels destins obtinguts en comissió de servicis en llocs específics, en aplicació de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la selecció i el
nomenament de personal funcionari docent, per a cobrir llocs en les unitats especialitzades d’orientació i de la Resolució de 18 de maig de 2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment per a la selecció i nomenament de personal funcionari docent per a cobrir llocs específics en centres públics de la Comunitat Valenciana mitjançant comissió de servicis.

DOCUMENTACIÓ.