MESA SECTORIAL 11-01-24: Procediment selectiu d’accés al cos d’inspecció d’Educació.

UGT Ensenyament ha sol·licitat a la Conselleria que modifique i actualitze la normativa en relació amb la inspecció educativa. En aquest sentit, caldria crear un grup de treball per treballar en els agents implicats. Conselleria esta d’acord en la creació del grup de treball per millorar la normativa en el futur.

També considerem insuficient el decret d’oferta per garantir la qualitat del sistema educatiu, on es convoca 21 places (19 en torn lliure i 2 per diversitat funcional)

Altres esmenes que UGT ha reclamat són les següents:

• Mantenir la borsa de treball d’inspecció educativa de caràcter accidental.
• Revisar i reduir el requisit d’antiguitat com a funcionari de carrera, ja que a la LOMLOE s’estableix en 8 anys el mínim i a la normativa que estem negociant s’estableix en 10 anys. En aquest aspecte, l’administració argumenta que la normativa valenciana estableix un mínim de 10 anys i caldria modificar el decret per a reduir aquest requisit.
• Concretar la data d’inici. UGT proposa que no coincideixen en el final del curs, suggerint que se celebren a partir de setembre.
• Quant a l’organització del tribunal, caldria establir un sorteig completament transparent, seguint el procediment d’insaculació i així, garantir la paritat.
• En la fase de pràctiques, sol·licitem la seua exempció, per a la inspecció accidental amb un mínim de dos anys de serveis al cos.
• Fer ús del paper fotocopiable.
• La tercera prova (l’exposició oral), caldria gravar les diferents exposicions per demostrar d’una forma audiovisual o almenys oral la justificació d’eixes puntuacions, en el cas de necessitar-ho.
• Requisit lingüístic: acreditar-se fins a l’últim dia, abans de les proves selectives.
• Augmentar el termini de reclamacions.
• Sol·licitem manual dels procediments d’inscripció, de qüestions freqüents i telèfons de contacte.
• Publicació dels criteris de baremació al finalitzar el període d’inscripció.
• Requisit MECE 3. Modificar aquest requisit perquè puguen accedir els professionals amb MECE 2.

DOCUMENTACIÓ.

DOCUMENTACIÓ CASTELLÀ

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.