29/10/2020 – Mesa Sectorial d’Educació: UGT Ensenyament PV es posiciona en contra d’iniciar les oposicions al març de 2021.

En la Mesa Sectorial d’Educació de hui, que tenia per objecte (entre altres temes) pronunciar-se sobre el calendari previst per a les oposicions docents de 2020, a celebrar en 2021, que se’ns va facilitar la setmana passada (veure web del sindicat), UGT Ensenyament PV s’ha posicionat en contra d’iniciar les oposicions al març de 2021 atés que estarem en estat d’alarma i no sabem si es podran aquestes realitzar, a més de per estar a l’espera que el Govern i les CCAA solucionen els problemes de frau de llei que pateix el professorat interí per abús de la temporalitat.

La resposta de l’administració ha sigut proposar el retard en el calendari que se’ns havia proposat, per a iniciar les proves, el dissabte 15 de maig de 2021. En aqueixa data, no sabem quina serà la situació i estat d’evolució de la pandèmia per COVID-19 i s’haurà acabat o no l’estat d’alarma en el qual ens trobem, o quines seran les mesures sanitàries que s’hauran d’adoptar. Per això des dUGT Ensenyament PV i en virtut del principi de precaució i prudència, consultarem a la nostra afiliació perquè ens diguen que dates són les més oportunes per a realitzar les proves d’aquest procés selectiu, tenint en compte que és el 31 de desembre quan finalitza l’any 2021.

Per altra part, l’administració té previst publicar en breu la convocatòria d’aquestes oposicions i iniciar la realització dels processos de gestió necessaris per a posar-les en marxa, com ara termini de presentació d’instàncies, habilitar plataforma telemàtica per a fer-ho, elaboració de llistat de participants, nomenament i selecció dels tribunals, proves prèvies d’idiomes… és a dir, deixar-ho tot preparat per a iniciar les proves quan fóra possible i fixant com primera data de referència el dissabte 15 de maig de 2021.

L’altre tema que s’ha tractat en la Mesa Sectorial ha sigut el protocol de coordinació entre les Conselleries d’Educació, Cultura i Esport i la Igualtat i Polítiques Inclusives per al desenvolupament de l’atenció primerenca, que des d’UGT Ensenyament PV valorem com molt positiu i l’esborrany del qual us adjuntem.

En la pròxima Mesa Sectorial es tractaran les instruccions d’arranjament escolar per al curs 2021-2022, que hui no s’ha pogut tractar per la impossibilitat d’acudir a la reunió del director general de Centres. També s’adjunta la proposta per al vostre estudi i valoració.

En el torn obert d’intervencions, des d’UGT Ensenyament PV hem plantejat la necessitat d’establir ja un protocol de ventilació dels centres educatius, que determine els criteris sanitaris i tècnics que els centres han de seguir obligatòriament i que establisca els aparells que es poden utilitzar a les aules i espais formatius, les seues característiques tècniques (filtres HEPA) i la funcionalitat que han de complir, així com la dotació de recursos extraordinaris amb els quals comptaran els centres per a la seua adquisició i instal·lació.

També us informem que hui en el DOGV s’ha publicat la modificació de la resolució que regula les adjudicacions de difícil cobertura per a introduir en ella els supòsits legals en els quals es pot adjudicar un lloc docent sense tindre el màster habilitant per a ser professor d’Ensenyament Secundari.DOCUMENTACIÓ: