UGT INFORMA: Llistat provisional. Incorporació a la borsa als opositors i opositores que es van presentar a l’oposició del 2023 sense aprovar.

Oposicions de 2023

1.2. Llistats Provisionals

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l’oposició 2023 dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques que no van superar la prova única i que apareixen publicades en l’ANNEX I de la convocatòria (personal ja acreditat) de la Resolució 14 de novembre de 2023, no apareixeran en aquesta part del procediment. Aquestes es veuran reflectides, ja reordenades segons els criteris establits en la normativa de provisió llocs de treball en règim d’interinitat, en l’annex corresponent dels llistats definitius que es publicaran una vegada finalitze per complet aquest procediment.
Tots els participants que s’incorporen a la borsa, una vegada incorporats, hauran de realitzar la confirmació que establisca la resolució d’incorporació per a romandre en ella.

Tràmit

NOTA INFORMATIVA: NOMÉS poden accedir al tràmit d’esmena els docents que estan en l’annex II.b i han presentat documentació en participar en la fase presentació.

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’esmena i reclamació als llistats provisionals abastarà des de les 00:00 hores del dia 5 de desembre de 2023 fins a les 23:59 hores del dia 13 de desembre de 2023.


NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l’oposició 2023 dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques, que no van superar la prova única i que apareixen publicades en l’ANNEX I, no han d’aportar documentació, ja que s’ha revisat d’ofici l’acreditació dels requisits generals i específics de titulació requerits, després de la consulta telemàtica de les seues dades.
Seran incorporades a la borsa una vegada finalitzat aquest procediment.

NOTA INFORMATIVA: Les persones participants en l’oposició 2023 dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques, que no van superar la prova única, que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu i als qui no se’ls ha pogut acreditar d’ofici el compliment dels requisits generals i específics, ANNEX II, han de presentar documentació i seguir el procediment de la resolució 14 de novembre de 2023.

1.1. Convocatòria

Acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les persones participants en el procediment selectiu d’ingrés en el cos dels cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques i professors de Música i Arts Escèniques convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, que no van superar la prova única de la fase d’oposició i que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, per a la seua incorporació a la borsa.

Tràmit

TITULACIÓ NO ACREDITADA: En el cas que la seua titulació acadèmica no li haja acreditat per a l’especialitat presentada pot comprovar en els documents de difícil cobertura les titulacions que acrediten directament i les que necessiten requisits complementaris per a aportar-los.

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 15 de novembre de 2023 fins a les 23:59 hores del dia 23 de novembre de 2023.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.