UGT INFORMA: PROCEDIMENT D’ESTABILITZACIÓ (concurs de mèrits) – llistes provisionals de persones seleccionades. Termini d’acceptació i renúncia.

S’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Personal Docent per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones seleccionades en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització, per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure mitjançant concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, catedràtics de Música i Arts Escèniques, professors de Música i Arts Escèniques, professors d’Arts Plàstiques i Disseny i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per l’Ordre 66/2022, de 15 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (DOCV 9473/ 18.11.2022), i es regula el procediment de renúncia o acceptació de les places adjudicades provisionalment.

2022 – Cos de Mestres (estabilització: concurs de mèrits)
Llistes provisionals de persones seleccionades

2022 – Cos de professors d’Ensenyament Secundari (estabilització: concurs de mèrits)
Llistes provisionals de persones seleccionades

2022 – Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes (estabilització: concurs de mèrits)
Llistes provisionals de persones seleccionades

2022 – Cos de catedràtics de Música i Arts Escèniques (estabilització: concurs de mèrits)
Llistes provisionals de persones seleccionades

2022 – Cos de professors de Música i Arts Escèniques (estabilització: concurs de mèrits)
Llistes provisionals de persones seleccionades

2022 – Cos de professors d’Arts Plàstiques i Disseny (estabilització: concurs de mèrits)
Llistes provisionals de persones seleccionades

2022 – Cos de Mestres de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny (estabilització: concurs de mèrits)
Llistes provisionals de persones seleccionades

Tràmit d’acceptació o renúncia a les places adjudicades provisionalment

El termini de presentació del tràmit d’acceptació o renúncia serà de  5 dies hàbils, des de les 14.30 hores del 29 de maig de 2023 fins a les 14.30 hores del 5 de juny de 2023.

Es recomana llegir la infografia del procés d’acceptació o renúncia i la guia d’usuari abans de realitzar el tràmit

Suport tècnic per a la tramitació telemàtica

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en http://www.accv.es/contacta
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o a través al telèfon 961040504. Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a crides des de fora de la Comunitat Valenciana)


UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.