UGT demana a Educació més places de promoció interna

  • També sol·licitem que les oposicions de Mestres contemplades en aquesta oferta es realitzen pel sistema transitori i el procediment light d’estabilitat.
  • És urgent ampliar i incrementar la plantilla d’inspectores i inspectors docents.

En aquesta mateixa línia també, des d’UGT Ensenyament PV demanarem que aquest procés selectiu es realitze conforme al sistema transitori i especial d’estabilització, és a dir, el mateix que s’utilitzarà per a les oposicions d’estabilització d’aquest estiu, en la qual no hi ha places convocades per al cos de Mestres i Mestres. Un sistema d’ingrés més flexible i que valora més l’experiència docent (un 28% de la nota final), amb una prova única i dues parts no eliminatòries (desenvolupament d’un tema i exposició d’una unitat didàctica), enfront del sistema ordinari d’ingrés en la funció pública docent que té dues proves eliminatòries, amb dues parts cadascuna (1a prova: exposició d’un tema i desenvolupament d’un exercici *teorico-pràctic i 2a prova: presentació i exposició d’una programació didàctica i una unitat didàctica), i on es valora solament amb un 16% de la nota final l’experiència docent.


D’altra banda, no obstant això, des d’UGT Ensenyament PV considerem insuficient l’oferta d’ocupació pública docent proposta per la Conselleria d’Educació per a la promoció interna de 133 places per a l’accés al cos de Professorat d’Ensenyament Secundari i 21 places per a l’accés el cos d’Inspectors i Inspectores d’Educació. Enfront d’aquesta reduïda oferta, UGT Ensenyament PV proposa que siguen 500 places per a accés als diferents cossos docents i 75 places per a l’accés als cossos d’Inspecció.

En concret aquesta oferta de promoció professional ha de generalitzar-se entre els diferents cossos docents i no concentrar-se en exclusiva en el cos de Professorat d’Ensenyament Secundari, que també, entre les seues diferents especialitats docents. Així aquesta oferta de promoció s’ha d’estendre també als cossos docents d’Escoles Oficials d’Idiomes o Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

En aquesta mateixa línia també, des d’UGT Ensenyament PV demanarem que aquest procés selectiu es realitze conforme al sistema transitori i especial d’estabilització, és a dir, el mateix que s’utilitzarà per a les oposicions d’estabilització d’aquest estiu, en la qual no hi ha places convocades per al cos de Mestres i Mestres. Un sistema d’ingrés més flexible i que valora més l’experiència docent (un 28% de la nota final), amb una prova única i dues parts no eliminatòries (desenvolupament d’un tema i exposició d’una unitat didàctica), enfront del sistema ordinari d’ingrés en la funció pública docent que té dues proves eliminatòries, amb dues parts cadascuna (1a prova: exposició d’un tema i desenvolupament d’un exercici teòric-pràctic i 2a prova: presentació i exposició d’una programació didàctica i una unitat didàctica), i on es valora solament amb un 16% de la nota final l’experiència docent.

D’altra banda, no obstant això, des d’UGT Ensenyament PV considerem insuficient l’oferta d’ocupació pública docent proposta per la Conselleria d’Educació per a la promoció interna de 133 places per a l’accés al cos de Professorat d’Ensenyament Secundari i 21 places per a l’accés el cos d’Inspectors i Inspectores d’Educació. Enfront d’aquesta reduïda oferta, UGT Ensenyament PV proposa que siguen 500 places per a accés als diferents cossos docents i 75 places per a l’accés als cossos d’Inspecció.

En concret aquesta oferta de promoció professional ha de generalitzar-se entre els diferents cossos docents i no concentrar-se en exclusiva en el cos de Professorat d’Ensenyament Secundari, que també, entre les seues diferents especialitats docents. Així aquesta oferta de promoció s’ha d’estendre també als cossos docents d’Escoles Oficials d’Idiomes o Professorat d’Arts Plàstiques i Disseny.

Finalment també des d’UGT Ensenyament PV considerem urgent, necessari i inajornable l’increment de les plantilles de la inspecció educativa, que ara compta amb 139 professionals per a prestar els seus serveis a més de 3.729 centres educatius, segons reivindicació que se’ns va traslladar des de l’Associació d’Inspectors i Inspectores d’Educació (ADIDE). Des d’UGT compartim aquesta reivindicació i la necessitat d’incrementar la plantilla de la inspecció i un bon instrument per a aconseguir-lo és aquesta oferta de promoció interna, amb un nombre major de places (75) de les propostes (21). Aquesta oferta, i més si s’incrementa, és un bon instrument de promoció professional per a tots els docents valencians i la seua carrera professional.

En torn obert s’ha preguntat diferents dubtes respecte al concurs de mèrits. La DGPD ha explicat que les llistes provisionals de persones aspirants seleccionades es publicaran entre el dia 29 de maig a l`1 de juny. Les definitives tenen previstes publicar-se entre el 15 al 20 de juny.
Des d’UGT Ensenyament sol·licitem una distribució de les places que queden sense cobrir per temes de renúncies de persones amb plaça en més d’una especialitat.
També ens informen que en el moment que es publiquen les llistes provisionals, s’obrirà un aplicatiu perquè les persones adjudicades a València, accepten o renuncien una de les especialitats adjudicades.
En relació amb el concurs oposició, demà divendres ens enviaran de nou la convocatòria per la realització del sorteig per a la designació dels vocals que han de formar part dels òrgans de selecció.
Quant al procediment de càtedres, ens informen que estan finalitzant les avaluacions, però que de moment, no tenen calendari marcat.
Respecte a la integració del personal tècnic de Formació Professional al cos de Secundària, tenen previst publicar el llistat provisional la setmana pròxima.


Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.