mayo 29, 2023

PIALP 2023-2024

Admissió per al curs 2023-2024 La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha publicat l’oferta formativa per a docents dins del marc del Pla Integral d’Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP) El PIALP ofereix als docents en actiu dels cossos d’infantil, primària, secundària i formació professional la possibilitat d’accedir a

Llegir més »

GUIA PER A SOL·LICITAR LA COMPATIBILITAT HORÀRIA

Ugt Ensenyament PV ha preparat una guia per sol·licitar la compatiblitat horària.La sol·licitud de compatibilitat es basa en la petició per part d’un determinat nombre d’usuaris (docents de diferents cossos i relació laboral amb l’administració) d’autorització a l’administració educativa per a poder realitzar activitats laborals fora de l’àmbit de la

Llegir més »

UGT INFORMA: PROCEDIMENT D’ESTABILITZACIÓ (concurs de mèrits) – llistes provisionals de persones seleccionades. Termini d’acceptació i renúncia.

S’ha publicat la Resolució de la Direcció General de Personal Docent per la qual es publiquen les llistes provisionals de persones seleccionades en el procediment selectiu extraordinari d’estabilització, per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure mitjançant concurs de mèrits al cos de mestres i als cossos de professors d’Ensenyament

Llegir més »