PARTICIPA. MESA SECTORIAL Regulació fase de pràctiques convocatòria 2022.

El dia 28 de setembre ens han convocat en Mesa Sectorial d’Educació per tractar:

Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents no universitaris convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Per la qual cosa, la vostra opinió ens importa. 
Si voleu fer-nos arribar diferents aportacions, podeu enviar-les al correu ensenyamentpublic@ugtserveispublicspv.org o per WhatsApp difusió 685128990 o per la resta de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.

DOCUMENTACIÓ

Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents no universitaris convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

ANNEX I. QÜESTIONARI PER A LA PERSONA TUTORA

ANNEX II. QÜESTIONARI PER A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE.

ANNEX III INFORME DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ DE LA FUNCIÓ DOCENT DE LES PERSONES ASPIRANTS EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D’ACCÉS ALS COSSOS DOCENTS CONVOCAT PER L’ORDRE 22/2020

ANNEX IV. QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ.

ANNEX V. TERMINIS.UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.