UGT signa l’ordre de plantilles de secundària que contempla un increment de 1915 docents

El Sector d’Ensenyament de la Federació de Serveis Públics d’UGT-PV valora positivament l’ampliació de més de 1915 places estructurals per a les plantilles d’educació secundària, batxillerat i formació professional. La proposta recull la majoria de les exigències del sindicat, com ara la reducció de les ràtios d’alumnat per personal orientador (per cada 400 alumnes un orientador/a), l’increment de les hores de tutoria (3 per a l’ESO i 2 per al Batxillerat) i l’augment de 5 hores per a reforços i desdoblaments per a tots els nivells d’ESO. Aquest augment suposaria la incorporació en cada centre educatiu de vora 5 docents més per a tots els nivells d’ESO.

Pel que fa a la formació professional, UGT valora positivament l’increment de 4 hores lectives setmanals (per cicle) destinades a la formació en empreses (dues hores per grup), i el reforç de 4 hores per als grups de règim plurilingüe i, per primera vegada una ordre de plantilles aborda el reforç en inclusió per a grups d’alumnat amb especials dificultats. Des d’UGT volem destacar que la nova ordre aborda la millora de les condicions de treball dels equips directius amb un augment de les hores de dedicació de vora el 100%. 

En resum, l’aprovació de la nova Ordre de Plantilles suposarà una millora substancial de les plantilles docents que tant han demanat els nostres centres educatius per a fer front a les exigències que reclama la nova llei educativa. Encara que és un bon inici, cal continuar treballant en aquesta línia per a millorar i assumir el nous reptes de l’escola inclusiva, plurilingüe, valenciana i de qualitat. 

UGT reclama com a prioritat una baixada generalitzada de les ràtios que ha de venir necessàriament acompanyada d’un augment de les plantilles docents de manera generalitzada.

NEGOCIACIÓ DE L’ORDRE DE PLANTILLES DE SECUNDÀRIA, BATXILLERAT I FP

UGT participa en la negociació de les plantilles de Secundària, Batxillerat i FP a la Conselleria d’Educació. El sindicat considera que cal ampliar les plantilles de Secundària, Batxillerat i FP amb la contractació de més docents en sintonia amb l’augment i consolidació de les plantilles que ha dut a terme el govern del Botànic en les dues darreres legislatures en tots els cossos docents. El sindicat troba necessària aquesta ampliació per tal de reduir ràtios, afavorir els desdoblaments o les codocències,  augmentar les hores de reforçament i l’atenció a la diversitat. Tot això sense perjudicar els centres que no vulguen fer àmbits.

Des d’UGT Ensenyament valorem positivament aquesta negociació de l’Ordre de plantilles, molt reclamada pel sindicat des de les retallades educatives de 2013 i 2015 respectivament. Aquesta ordre hauria de ser fonamental per l’augment de professorat dintre de les plantilles estructurals dels centres. Considerem un projecte ambiciós però insuficient. UGT estima que cal ampliar-la amb més docents.

 • Des d’UGT Ensenyament es valora positivament l’increment del 50% del nombre total d’hores d’àmbits per a codocència. El sindicat demana que s’espedifique en la redacció del document que l’increment del 50% de les hores totals per a fer codocència en els centres que fan àmbits també es contemple per als centres educatius que no fan àmbits, sense fer discriminacions.
 • EPA: incloure en plantilla la figura d’orientadora/orientador educativa. 
 • Hores de desdoblament en tecnologia i altres matèries identificades com a pràctiques: baixar la ràtio. 
 • Augmentar la plantilla en educadors i educadores socials, infermeria escolar. 
 • Erasmus +: Coordinacions de 12 hores mínim. 
 • Coordinacions en general: fonamental el doble d’hores assignades (en l’ordre és insuficient) 
 • Major dotació horària en el treball en àmbits (voluntaris) i en totes les àrees. 
 • No obligatorietat dels àmbits. 
 • Desdobles en totes les matèries. 
 • Escola laica: religió fora del centre. 
 • Més dotació d’hores de la funció de tutoria, sobretot a primer d’ESO. 
 • Assignar hora de tutoria individualitzada en totes les etapes. Incloure hores de repàs en Batxillerat i FP. 
 • Es valora positivament l’increment d’1h/grup de tutoria individualitzada en 1r ESO molt important en aquest nivell. Però per contra, no es contempla cap hora per a tutoria individualitzada en batxillerat com la resta dels ensenyaments (ESO i FP): Caldria afegir 1h/grup. 
 • UGT Ensenyament considera adients les aportacions per part de Conselleria quant a les hores PAM: En cap apartat de l’esborrany es fa esment a les hores al paquet d’hores del PAM, seria convenient que s’incloguera i fins i tot s’estipularen mínims segons el nombre d’unitats del centre.
 • Funció directiva. Es valora molt positivament l’increment d’hores dedicades a afavorir l’exercici de la funció directiva. 
 • Orientació educativa: Cada 500 alumnes s’incorporarà una dotació d’orientació al centre. 

L’administració estudiarà les anteriors esmenes per donar una adequada solució a les nostres propostes. 

Caldria una nova Mesa per a revisar l’ordre.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.