CÀRREGA BUROCRÀTICA

UGT dona suport a les concentracions del 5 de maig contra la burocràcia

UGT dona suport a les concentracions en les portes dels centres educatius convocades per la Plataforma de Docents contra la Burocràcia el pròxim 5 de maig durant l’hora del pati. El sindicat exigeix mesures per a millorar les condicions laborals del professorat amb una baixada de ràtios, augmentar les plantilles docents, reduir la jornada laboral i les hores lectives docents, apostar pels desdoblaments i reforçar els departaments d’orientació. UGT denuncia els riscos sobre la salut laboral derivats de la sobrecàrrega de treball del professorat i demana a Educació que s’implementen mesures urgents.

El Sector d’Ensenyament d’UGT reivindica una escola menys burocratitzada, amb més temps per a la docència, la innovació i la investigació. Per això, considerem imprescindible dotar del finançament suficient al sector educatiu per a poder realitzar la seua labor en les millors condicions possibles, unificar la legislació que ordena la vida dels centres o simplificar i concretar els documents, tant els institucionals com els de caràcter pedagògic, amb la finalitat d’evitar duplicitats innecessàries.

Descarrega’t ací el cartell i feu-vos-en fotos el 5 de maig. Pengeu-les a les xarxes amb el hastag #DocentsContraBurocracia

UGT dona suport al manifest del professorat contra l’excessiva burocràcia als centres educatius

El Sector d’Ensenyament d’UGT dona suport al manifest i campanya contra la gran càrrega burocràtica que pateix el professorat del País Valencià i que ha anat incrementant-se com a conseqüència dels successius canvis legislatius. Aquesta situació repercuteix negativament en el seu treball diari perquè han de fer front a un volum enorme de documents tant de gestió com pedagògics. 

UGT exigeix a Educació que acabe amb l’excessiva burocràcia, augmente la plantilla de personal administratiu i escolte les demandes de la Comunitat Docent. El sindicat ha participat dijous al matí amb la resta de sindicats de la Mesa Sectorial en una roda de premsa conjunta davant Conselleria per a la presentació del manifest publicat per diferents centres educatius contra l’excessiva burocràcia. UGT dona suport al manifest i exigeix a Conselleria que convoque una taula de negociació urgent per a solucionar aquesta problemàtica que afecta greument les condicions laborals del professorat.

Menys burocràcia i més educació

El Sector d’Ensenyament d’UGT denuncia la càrrega burocràtica que suporten els docents i que ha anat incrementant-se a conseqüència dels successius canvis legislatius, la qual cosa repercuteix substancialment en el seu treball diari en haver de fer front a nombrosos documents tant de gestió com pedagògics.

El nou model educatiu per competències i més individualitzat que proposa la LOMLOE també exigirà del professorat una major dedicació a aquestes tasques, per la qual cosa el docent té menys temps per a preparar les seues classes; adaptar les programacions didàctiques al context, a l’atenció a la diversitat i al procés d’aprenentatge, i a una atenció més personalitzada de l’alumnat; per a fer una avaluació contínua real, o per a la creació i desenvolupament de nous projectes.

Els docents saben molt bé el que suposa la burocratització del seu treball dins i fora de l’aula: programacions anuals i programacions d’unitats didàctiques, projectes i adaptacions curriculars, informes estandarditzats per a cada alumne, informes del grup-classe, plans de convivència, actes i més actes de les reunions de cicle, de les trobades amb famílies, memòries d’avaluació, reunions d’orientació educativa, memòria de fi de curs…

En aquest context creixent de burocratització, el malestar entre el professorat és generalitzat perquè s’està desprofesionalitzant la seua labor, perquè preval la burocràcia enfront de la docència, i el control dels resultats enfront de l’autonomia pedagògica. S’està imposant una dinàmica de recopilació de dades de tota mena sense una finalitat educativa concreta.

Aquesta realitat s’ha vist incrementada arran del tancament dels centres a conseqüència de l’impacte del covid. La realitat és que moltes de les mesures implantades com a solucions d’emergència han vingut per a quedar-se, incrementant una ja de per si mateix sobrecarregada labor docent. Tot això ha posat de manifest la necessitat del professorat de renovar periòdicament les seues competències per a poder afrontar la innovació de la pràctica docent i l’adaptació a les ràpides transformacions que estem patint en aquest segle XXI.

La realitat viscuda durant la pandèmia, les exigències i reptes que suposa la implantació del nou model educatiu que proposa la LOMLOE i l’experiència del professorat exigeixen replantejar de manera seriosa l’organització dels centres educatius i la jornada laboral dels docents per a poder dur a terme de manera efectiva i eficient la seua labor.

Al temps, els informes internacionals assenyalen que els docents espanyols suporten un percentatge d’hores lectives superior a la mitjana tant de l’OCDE com de la UE23, percentatge que en el cas d’Educació Primària és superior a 10 punts percentuals. Així mateix, reflecteixen el fort impacte que la covid ha suposat en els entorns educatius, especialment la falta de flexibilitat de les plantilles després de les retallades generades per la crisi de 2008. La pandèmia va impactar en els claustres en un moment de sobrecàrrega de treball i esgotament, sense que les mesures de reforç s’hagen implementat de la mateixa manera que ha succeït en altres sectors.

Per tot això, el Sector d’Ensenyament d’UGT reivindica una escola menys burocratitzada, amb més temps per a la docència, la innovació i la investigació. Per això, considerem imprescindible dotar del finançament suficient al sector educatiu per a poder realitzar la seua labor en les millors condicions possibles, unificar la legislació que ordena la vida dels centres o simplificar i concretar els documents, tant els institucionals com els de caràcter pedagògic, amb la finalitat d’evitar duplicitats innecessàries.

A més de dotar a tots els centres del personal administratiu i de serveis suficient per a la realització de les tasques no docents, UGT reclama que es proporcionen mitjans tecnològics adequats que simplifiquen i agiliten els documents i les tasques de docents i no docents, així com una plataforma àgil i senzilla que permeta l’accés als programes i eines necessaris per a la docència i la gestió dels centres, facilitant la comunicació entre Administració, centres, docents i famílies.

És urgent, així mateix, una profunda revisió del sentit i el paper de les assessories de formació i de la inspecció educativa, perquè siguen realment acompanyants i col·laboradors en les necessitats de formació i suport dels centres, així com oferir formació pedagògica i de gestió en horari escolar, afavorir la innovació i els intercanvis d’experiències, i adequar tant els horaris dels càrrecs directius al nombre de grups -amb la finalitat de garantir una millor gestió- com actualitzar la jornada laboral del professorat a la nova realitat: teletreball, aules virtuals, docència en línia, etc.

I, sobretot, és necessari augmentar les plantilles docents i reduir les ràtios i les hores lectives per a poder dur a terme una millor atenció individualitzada de l’alumnat, desenvolupar l’aprenentatge competencial que promou la LOMLOE i generar projectes educatius innovadors en els nostres centres educatius públics.

FEM FORA L’EXCESSIVA BUROCRÀCIA

Per això, des de UGT Ensenyament PV exigim:
– Dotar del finançament suficient al sector educatiu per a poder realitzar la seua labor en les millors condicions possibles.
– Unificar la legislació que ordena la vida dels centres.
– Exigir a l’Administració educativa una previsió en el requeriment de dades, documents, informes…
– Simplificar i concretar els documents, tant institucionals del centre com els de caràcter pedagògic, amb la finalitat d’evitar duplicitats innecessàries.
– Disposar en tots els centres de mitjans tecnològics adequats que simplifiquen i agilitzen els documents i les tasques de docents i no docents.
– Implantar una plataforma àgil i senzilla que permeta l’accés als programes i eines necessaris per a la docència i la gestió dels centres, facilitant la comunicació entre Administració, centres, docents i famílies. 
– Adequar els horaris dels càrrecs directius al nombre de grups per a garantir una millor gestió.
-Dotar a tots els centres del personal administratiu i de serveis suficients per a la realització de les tasques no docents.
– Una profunda revisió del sentit i el paper de les assessories de formació i de la inspecció educativa perquè siguen realment acompanyants i col·laboradors en les necessitats de formació i suport dels centres.
– Formació pedagògica i de gestió en horari escolar.
– Una profunda revisió del sentit i el paper de les assessories de formació i de la inspecció educativa perquè siguen realment acompanyants i col·laboradors en les necessitats de formació i suport dels centres.
– Formació pedagògica i de gestió en horari escolar.
– Adequar la jornada laboral del professorat i els seus temps de treball actualitzats a la nova realitat: teletreball, aules virtuals, docència en línia…
– Afavorir i potenciar la innovació i l’intercanvi d’experiències del professorat creant xarxes d’intercanvi, però també dotant de temps i espais al professorat participant.
– Menys ràtios, més plantilles, menys hores lectives per a una millor atenció individualitzada de l’alumnat.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.