UGT INFORMA: SUPRIMITS I DESPLAÇATS. Adjudicació de destins.

6. Adjudicació

Accés a la Credencial Telemàtica

En atenció a la base setena de la convocatòria, la persona afectada que desitge tornar al seu centre en el cas que, a conseqüència de la configuració de la plantilla definitiva, sorgira una vacant en el centre de l’especialitat o de les especialitats de les quals siga titular, lloc d’àmbit al qual la seua especialitat estiga vinculada o de les habilitacions transitòries que tinguera reconegudes, podrà comunicar-ho mitjançant el tràmit de comunicació d’incidències que està definit a OVIDOC per a personal suprimit o desplaçat. Aquest tràmit estarà actiu a partir del dilluns 24 de juliol per OVIDOC

1. Resolució

Procediment de provisió de llocs per a suprimits i desplaçats.

2. Participants provisionals

[Data Pub.: 14/07/2023 15.20]

2.1. Reclamacions

Davant d’aquests llistats provisionals s’obrirà un termini de 2 dies hàbils per a formular reclamacions telemàtiques a través de l’URL https://ovidoc.edu.gva.es, apartat Tràmits – Incidències de provisió de places – Reclamació suprimits i desplaçats.

OVIDOC

3. Participants definitius

[Data Pub.: 20/07/2023]

4. Vacants

[Data Pub.: 20/07/2023]

5. Presentació d’instàncies

L’aplicació s’obrirà als participants el dia 20 de juliol de 2023 a les 15.30 hores i es tancarà el 21 de juliol de 2023 a les 10.00 hores.

El requisit lingüístic de llengua estrangera no es considerarà per a l’adjudicació de destinacions.

Accés a Petició Telemàtica per a Mestres

Accés a Petició Telemàtica per a Secundària i altres cossos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.