UGT INFORMA. INFORMACIÓ ACTUALITZADA. Concurs oposició cos de mestres 23-24.

UGT Ensenyament anirà actualitzant la pàgina perquè esteu informats en tot moment.

ENLLAÇ COMISSIÓ DE COORDINACIÓ TÈCNICA I COMISSIONS DE SELECCIÓ

RESOLUCIÓ de 12 de febrer de 2024, de la directora general de Personal Docent, per la qual es nomena la Comissió de Coordinació Tècnica i les Comissions de Selecció que han d’actuar en el procediment selectiu del concurs oposició per a l’ingrés en el cos de mestres i procediment per a l’adquisició de noves especialitats pel personal funcionari del mateix cos, convocat per Ordre 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. [2024/1287]

PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA PER A FORMAR PART DELS TRIBUNALS. Termini de presentació de l’1 de febrer de 2024 al 15 de febrer de 2024

ASSEMBLEA

GUIES: NORMATIVA I BAREM DE MÈRITS

ORDRE 11/2023, de 19 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el procediment selectiu de concurs oposició per a ingressar en el cos de mestres i el procediment per a l’adquisició de noves especialitats per personal funcionari del mateix cos. [2023/12874]

COS DE MESTRES (INGRÉS I NOVES ESPECIALITATS). ENLLAÇ PÀGINA CONSELLERIA.

TEMARIS

ACTES DE TRIBUNALS D’OPOSICIONS DE DOCENTS