UGT Ensenyament. 20 gener 2023. Comissió de seguiment de l’acord de Professorat Interí. Convocatòria de borses extraordinàries.

Comissió Paritària de Comissió Paritària de Seguiment de l’Acord sobre Provisió de Llocs de Treball en Règim d’Interinitat subscrit el 23 de novembre de 2010, dia 20 de gener de 2023:

RESOLUCIÓ de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

En la Comissió de Seguiment de l’Acord d’Interins l’administració ens ha informat sobre els criteris establerts per obrir les diferents borses en algunes especialitats específiques (veure documentació).

– UGT Ensenyament agraeix aquesta obertura de borses, però caldria mantenir-les durant tot l’any i amb les diferents especialitats.

– S’ha preguntat la raó per la qual s’han proposat unes especialitats i altres no. Conselleria ha explicat que les no convocades, de moment, estan cobertes.

– Conselleria ha estudiat les persones que estan desactivades més de sis mesos. Les persones desactivades menys d’aquest període, les ha considerat actives. A més, també ha estudiant el nombre de substitucions dels últims cinc anys en relació amb les diferents places.

– També s’ha analitzat les places que s’han publicat en les adjudicacions de difícil cobertura.

– Quan a les especialitats relacionades amb els ensenyaments artístics superiors, es consideren diferents i caldrà crear un programa específic.

– Nou programari per emplenar la sol·licitud: ja no cal descarregar i emplenar l’autobarem. Caldrà emplenar-lo en el moment de la inscripció. Al finalitzar es generaran dos PDFs: una inscripció i altre autobarem.

– Ensenyaments artístics superiors: ens reuniran per tractar amb l’ISEACV el tema de l’obertura de borses i l’adaptació de l’aplicatiu específic.

Data aproximada per finalitzar el procediment: finals del mes d’abril.

 RESOLUCIÓ de XX de XXXXXXXX de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

 

PDF ICONO