MESA SECTORIAL 19/01/2023: UGT exigeix ampliació plantilles CEIPs per a cobrir necessitats de l’escola inclusiva i plurilingüe

 

Segona reunió: Orde de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les plantilles de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d’educació primària, col·legis públics d’educació infantil i primària i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana.

En aquesta segona reunió, Conselleria devia haver donat resposta a les propostes sindicals plantejades l’anterior Mesa de negociació, però no ho ha resolt.  Ens ha reiterat que cal seguir el pressupost marcat i no anar més enllà. Per tant, aquesta negociació, com altres, no té sentit si no s’escolta i accepta les demandes dels centres docents, que són, a la fi, els afectats. Des d’UGT Ensenyament és necessari:

 • Incrementar les plantilles respecte al model anterior i no suprimir.
 • Unitats UECO: Augmentar la plantilla, a més de l’augment de l’oferta formativa.
 • Centres d’educació especial i d’educació infantil: Estudiar de manera concreta i escoltar les peticions de cada centre.
 • Dotació d’EDUCADORS I EDUCADORES per a cada aula d’infantil. Dualitat docent-educador/educadora.
 • Dotació de personal de suport per a garantir la inclusió real. No apareixen a la normativa les places d’orientació.
 • Dotació a tots els centres dels especialistes en PT i AL.
 • Major dotació d’especialistes d’anglès i evitar la catalogació de places amb B2.

Torn obert de paraula.

 • Concurs de mèrits: sol·licitem les dades numèriques, ja que està publicada la ràtio en premsa. L’administració ens informarà.
 • Hi ha persones que han sol·licitat els serveis prestats a Catalunya, no ho han rebut i no ho han inclòs a l’aportació de mèrits. L’administració és sabedora i ho consultarà a l’administració de Catalunya.
 • Jubilacions: sol·licitem les dades de jubilació a partir de la pandèmia.
 • Manual de permisos i llicències: ens reuniran per negociar i esclarir la normativa. A més, els informàtics estan actualitzant el programa per poder incloure els permisos i llicències que no apareixen.
 • Concurs de mèrits: persones que van pagar les taxes, però no van acabar el procés, estaran al llistat d’admesos i els que estiguen en exclosos podran reclamar en el temps corresponent. 

 

 

 MÉS INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ: MESA SECTORIAL 15/12/2022: Plantilles i Programa temporal de lluita contra la bretxa salarial.UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.