MESA SECTORIAL Regulació fase de pràctiques convocatòria 2022.

RESOLUCIÓ de la Direcció General de Personal Docent, per què es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu a cossos docents convocat per l’Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

NOVETATS

• Avaluació i informe de la inspecció educativa.
• Formació sessions presencials.
• Termini últim per fer les pràctiques: 31 març.

UGT Ensenyament ha realitzat les següents reivindicacions:
• És rellevant i necessari l’enviament d’informació relativa sobre la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques al correu corporatiu: calendari, tutorització, tasques a realitzar, sobre la superació o no de la fase de pràctiques.
• Convocar sessions informatives per tal de solucionar possibles dubtes per part dels participants.
• Incloure, de nou, els informes de salut dins el termini i en la forma escaient.
• Annexar a la resolució un calendari d’opcions diverses de realització temporal de la fase.
• Reivindicar aspectes bàsics i generals com l’excepció de la fase de pràctiques en funcionaris ja interins amb un mínim d’un any de serveis prestats.
• Formació dintre l’horari laboral.
• Opció formació presencial i a distància.
• Cal incloure un apartat en la resolució per tal de designar un canvi de tutorització quan hi haja conflictes.
• Complement retributiu i disminució de la càrrega horària de la persona tutora.
• Reunió informativa per a la persona tutora de pràctiques.
• Revisió del mòdul de prevenció de riscos laborals.
• Formació més específica per a diferents especialitats que ho requereixen.
• Publicar el llistat de persones aptes i no aptes de forma pública a la pàgina web de Conselleria d’educació.

TORN OBERT.

• Adjudicacions de Difícil Cobertura: establir una normativa per a totes les direccions territorials i realitzar l’adjudicació de forma transparent.
• Formació en prevenció de riscos laborals per al funcionariat en règim d’ interinitat i funcionariat de carrera pel concurs de mèrits.
• Competència digital docent: situació actual.
• Càtedres: no saben data exacta de resolució.
• Concurs de trasllats: esta setmana enviaran esborrany de la documentació.
• Calendari de meses de negociació.
• Incloure a Ovidoc l’opció de poder descarregar o veure les coordinacions i capolaria de departaments.
• Oposicions: presentació de la documentació del personal no apte.
• Adjudicacions de difícil cobertura: revisar normativa i suport informàtic.
• Situació de les reclamacions en adjudicacions contínues.
• Tribunal d’oposicions de 2022 (cos de mestres): finalitzaran el pagament a novembre.
• Actualització del decret de permisos i llicències.
• Recursos del concurs de mèrits: estan donant solució.
• Funcionariat de pràctiques de 2019: tornem a reivindicar l’abonament de triennis i sexennis.
• Abonament de les nòmines del personal de l’A2 a l’A1. Funcionariat de carrera a finals d’any.

DOCUMENTACIÓ

Resolució de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques del personal seleccionat i nomenat funcionari en pràctiques derivada del procediment selectiu d’ingrés en els cossos docents no universitaris convocat per l’Ordre 72/2022, de 26 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

ANNEX I. QÜESTIONARI PER A LA PERSONA TUTORA

ANNEX II. QÜESTIONARI PER A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE.

ANNEX III INFORME DE LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ DE LA FUNCIÓ DOCENT DE LES PERSONES ASPIRANTS EN EL PROCEDIMENT SELECTIU D’ACCÉS ALS COSSOS DOCENTS CONVOCAT PER L’ORDRE 22/2020

ANNEX IV. QÜESTIONARI D’AUTOAVALUACIÓ.

ANNEX V. TERMINIS.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.