MESA SECTORIAL 21/12/23. Procés d’admissió curs 24-25.

En opinió d’UGT Ensenyament, és una normativa continuista i similar a l’anterior, per la qual cosa no veiem viable la publicació d’aquest nou decret.

Com a novetat i que no estem d’acord  és la referència al districte únic, ja que és:

  • Model d’admissió segregador.
  • Estableix una diferenciació categorial de centres.
  • Augmenta la bretxa entre els alumnats amb més recursos econòmics i menys.

Un altre aspecte en contra està relacionant amb la puntuació d’un punt extra que estableix el centre per “circumstància específica”. Aquest criteri és considerat pel sindicat de subjectivitat i no hauria d’ estar al barem.

Altres qüestions a destacar:

  • Valorem positivament la redacció clara de la normativa, a falta d’un annex amb el barem més concret.
  • Exigim la no reducció de les unitats en els centres educatius i, per tant, la no supressió de places.
  • Important reduir la burocràcia en el procés. En aquesta línia, augmentar el personal administratiu.
  • Procés amb màxima transparència.
  • Important la distribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu amb els recursos que afavoreixen la inclusió educativa.

UGT Ensenyament exigeix una Mesa tècnica per estudiar les novetats aportades en l’esborrany d’aquesta normativa i poder establir un criteri d’inclusió, equilibrat i no segregador del procés d’admissió.

DOCUMENTACIÓ.

DOCUMENTACIÓ CASTELLÀ

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.