GUIA PER A SOL·LICITAR LA COMPATIBILITAT HORÀRIA

Ugt Ensenyament PV ha preparat una guia per sol·licitar la compatiblitat horària.
La sol·licitud de compatibilitat es basa en la petició per part d’un determinat nombre d’usuaris (docents de diferents cossos i relació laboral amb l’administració) d’autorització a l’administració educativa per a poder realitzar activitats laborals fora de l’àmbit de la relació habitual que el docent manté amb la conselleria d’educació.El procés comença quan un usuari o usuària de OVIDOC (Docent) desitja sol·licitar l’autorització de compatibilitat per a exercir altres activitats professionals de manera simultanea a la seua activitat docent.

Normativa

Informació i model de sol·licitud

AVÍS IMPORTANT!!Des del dia 4 d’octubre de 2021 a les 10.00 hores, les sol·licituds de compatibilitat hauran de ser cursades a través de l’OFICINA VIRTUAL DEL DOCENT (OVIDOC) https://ovidoc.edu.gva.es

Contacte

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.