compatibilitat

GUIA PER A SOL·LICITAR LA COMPATIBILITAT HORÀRIA

Ugt Ensenyament PV ha preparat una guia per sol·licitar la compatiblitat horària.La sol·licitud de compatibilitat es basa en la petició per part d’un determinat nombre d’usuaris (docents de diferents cossos i relació laboral amb l’administració) d’autorització a l’administració educativa per a poder realitzar activitats laborals fora de l’àmbit de la

Llegir més »