CONCURS DE MÈRITS

BAREMACIÓ DEFINITIVA

Barem definitiu de la Conselleria d’Educació ordenat per puntuació (publicat al web amb data 10 de maig de 2023)

El termini per a presentar els recursos serà d’1 mes comptat a partir de l’endemà al de la publicació de les llistes definitives de puntuacions. Des de l’11 de maig de 2023 fins al 12 de juny de 2023.

TRÀMIT DEL RECURS TELEMÀTIC

SUPORT TÈCNIC PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA

  • Llistat de preguntes freqüents
  • Dubtes i problemes amb l’ús de CL@VE: telèfon 060 (servei prestat per l’Administració General de l’Estat, +34 902887060 per a crides des de fora d’Espanya)
  • Problemes amb la instal·lació i l’ús de certificats electrònics de l’Agència de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV): telèfon 963866014. O emplenant el formulari en https://www.accv.es/vl/contacta/
  • Altres problemes tècnics amb el tràmit: emplenant el formulari https://gvasai.edu.gva.es/plugins/formcreator/front/formdisplay.php?id=114 o telefonant al telèfon 961040504. Horari d’atenció telefònica: de dilluns a dijous de 8h a 19h i divendres de 8h a 15h.
  • Dubtes sobre la convocatòria: telèfon 012 (963866000 per a telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana)

Baremo definitivo Ministerio de Educación (publicado en la web con fecha 11 de mayo de 2023)

A efectos informativos, se publica el baremo definitivo de las convocatorias del Concurso de méritos de aquellas administraticiones educativas firmantes del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación. Estos listados generales se ordenan por Cuerpo, especialidad, turno de ingreso y, en su caso, idioma.

Observaciones:
´- Las peticiones erróneas, por no haber acreditado los requisitos exigidos para esa plaza o no haberse ofertado en esa CA, aparecen señaladas en rojo y con un asterisco y no serán tenidas en cuenta a efectos de adjudicación.
– Las peticiones con diferente puntuación a la baremada por la CA donde se presentó la solicitud aparecen en azul. Esta puntuación es diferente debido a los certificados EOI del apartado 2.4.2 que no son requisito lingüístico en otras CC. AA.
– La participación por el turno libre aparece señalada con la letra L y la partcipación por el turno de reserva aparece señalada con la letra D.

Profesores de Enseñanza Secundaria (590)

2. Profesores de Escuelas de Idiomas (592) 

3. Catedráticos de Música y Artes escénicas (593) 

4. Profesores de Música y Artes escénicas (594) 

5. Profesores de Artes plásticas y Diseño (595)

6. Maestros de taller de Artes plásticas y Diseño (596) 

7. Maestros (597)

8. Profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (598)

RESUM DE LA REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE EL CONCURS DE MÈRITS
UGT ha participat en al reunió informativa sobre el concurs de mèrits a la Conselleria d’Educació. Aquestes són les conclusions de la reunió:
– La publicació de la baremació definitiva (si la resta de comunitats envien el seu llistat al Ministeri) serà el 10 de maig.
– Conselleria estima que la publicació de la llista de les persones seleccionades serà a partir  del 20 de maig.
– En total s’han atés 7240 reclamacions, les quals han estat presentades per 6059 persones.
– Conselleria ha informat que el barem contemplarà els anys, mesos i dies de l’antiguitat. En cas d’empat aquest serviria com a darrer criteri per al desempat. 
– Ens han informat que es podrà reclamar, en cas que hi hagués alguna errada en el còmput dels mesos i dies, quan es publique la llista provisional de persones seleccionades.
– La Conselleria ens ha informat que finalment han atés els criteris del Ministeri per a la baremació dels Ensenayments artístics (Música)
– La conselleria habilitarà un aplicatiu online per a renunciar en cas de ser seleccionat en diverses especialitats, en cas contrari, el Ministeri serà qui faça la selecció d’una única especialitat (dins de les comunitats de l’acord).  
– Qui vulga renunciar i seguir en les diferents borses de treball com a personal interí podrà presentar un escrit de renúncia abans de la publicació de les llistes de participació en les adjudicacions de juliol.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.