UGT INFORMA. SOL·LICITUD GENERAL ÚNICA TELEMÀTICA. CERCA SOL·LICITUD ESPECÍFICA.

Què és i per a què servix

En la relació entre la ciutadania i l’administració, este tràmit telemàtic de sol·licitud general s’utilitza EXCLUSIVAMENT QUAN NO EXISTISCA UN ESPECÍFIC en un procediment concret en la Guia Prop o en la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana, per a la iniciació d’un procediment, esmena…

Normativa.

DECRET 191/2014, de 14 de novembre, del Consell, pel qual es regula l’atenció a la ciutadania, el registre d’entrada i eixida d’escrits i…
LLEI 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Preguntes freqüents.