PARTICIPA. MESA SECTORIAL 20-06-24. Adjudicacions suprimit i desplaçat, en provisional, en pràctiques i interí. Oferta ocupació pública 2024. Constitució borses extraordinàries.

El dia 20 de juny ens han convocat dos Meses Sectorial d’Educació.

Si voleu fer-nos arribar diferents aportacions, podeu enviar-les al correu ensenyamentpublic@ugtserveispublicspv.org o per WhatsApp difusió 685128990 o per la resta de les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.

Temes a tractar.

2.- RESOLUCIÓ de XXX de juny de 2024, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2024/2025 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents no universitaris que impartixen docència, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.

3.- RESOLUCIÓ de xx de juny de 2024, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitat i Ocupació, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destins amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents no universitaris que impartixen docència, per al curs 2024/2025.


4.- DECRET /2024, de de _, del Consell, d’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de 2024 per a personal docent no universitari dependent de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.


5.- ESBORRANY de RESOLUCIÓ de XX de XXXX de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca la constitució de borses de treball extraordinàries per a atendre substitucions i vacants en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per a la seua incorporació a partir de l’inici del curs 2024/2025.


6.- Torn obert de paraula.

DOCUMENTACIÓ.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.