UGT INFORMA: Programa PROA+. Convocatòria.

RESOLUCIÓ del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional per la qual s’assigna dotació de professorat addicional als centres docents de titularitat de la Generalitat per al desenvolupament d’un programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l’alumnat més vulnerable educativament, dins del programa de cooperació territorial «PROA+» (2021/24).

El Ministeri d’Educació i Formació Professional i la Comunitat Valenciana han subscrit un acord per a desenvolupar un programa de cooperació territorial denominat Programa de cooperació territorial per a l’orientació, avanç i enriquiment educatiu (PROA+). Aquest programa respon a la necessitat de millorar l’èxit escolar i garantir la permanència de l’alumnat en aquells centres sostinguts amb fons públics en els quals es concentre un percentatge elevat de joves en clara situació de vulnerabilitat socioeducativa, i tindrà una duració de tres cursos.

El programa PROA+ està finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, per al curs 2021/2022, i per la Unió Europea en el marc del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència per al període 2021-2024.

A conseqüència d’aquest acord, la Resolució de 25 de març de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional va convocar el desenvolupament d’un programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l’alumnat més vulnerable educativament dels centres docents de titularitat de la Generalitat, dins del programa de cooperació territorial «PROA+» (2021/24).

La Resolució d’11 de maig de 2022, del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional, de la convocatòria de sol·licitud de desenvolupament d’un programa d’acompanyament, motivació i reforç escolar personalitzat a l’alumnat més vulnerable educativament dels centres docents de titularitat de la Generalitat, dins del programa de cooperació territorial «PROA+» (2021-2024), autoritza el desenvolupament del programa i assigna el professorat addicional als centres seleccionats.

Per això, en virtut de les competències atribuïdes pel Decret 173/2020 de 30 d’octubre, del Consell, d’aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i per l’Ordre 9/2021, de 7 de maig, de desplegament del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, resolc:

Primer. Objecte i finalitat La present resolució té per objecte assignar una dotació addicional de professorat per al desenvolupament del Programa per a l’Orientació, Avanç i Enriquiment Educatiu PROA+.

Segon. Destinataris

LLEGIR MÉS…