ADJUDICACIONS D’INICI DE CURS. CORRECCIÓ D’ERRADES. VACANTS.

VACANTS. LLISTAT ACTUALITZAT. 23-08-23

INTERINITAT

FUNCIONARIAT DE CARRERA:

COS DE MESTRES

COSSOS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

Credencial: Les credencials estaran disponibles a partir del 25 d’agost.

Reclamacions una vegada acabe el procediment OVIDOC: Es podran comunicar incidències relacionades amb l’adjudicació d’inici de curs, mitjançant el tràmit que està definit en OVIDOC. Aquest tràmit ja està actiu.
Tràmit: Incidències provisió de places / Adjudicacions inici de curs

RECLAMACIONS ALS LLISTATS

Contra aquestes llistats podran presentar-se reclamacions en el termini de dos dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, mitjançant el registre electrònic específic de l’Oficina Virtual del Docent (OVIDOC), accessible en https://ovidoc.edu.gva.es en l’apartat Tràmits – Incidències de provisió de llocs de funcionaris de carrera i pràctiques- Incidència sobre llistat de participants i adjudicacions d’inici de curs.

Accés a la reclamació telemàtica

BORSES DE MESTRES, SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS.

Noves incorporacions a les borses d’interins de l’oposició 2023.

Llistats provisionals d’interins d’inici de curs.

RECLAMACIONS

Els participants funcionaris interins disposaran termini de dos dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, des de les 00.00 hores del dia 3 d’agost fins les 23.59 hores dia 4 d’agost per a presentar reclamacions.

NOMÉS s’atendran les reclamacions a l’ordre de borsa que es comunique pel procediment establit en OVIDOC.

Per a presentar una reclamació sobre l’ordre haurà d’utilitzar el tràmit [Tràmits – Reclamació llistat interins] des de OVIDOC.

Abans de presentar una reclamació tinga en compte que l’ordre de la borsa està establit en la RESOLUCIÓ de 26 de novembre de 2010.
A NIVELL INFORMATIU vam mostrar uns aspectes que s’han extret i simplificat en nom de la claredat i facilitat de compressió:

El número mostrat en l’adjudicació d’inici de curs NO és l’ordre de borsa, pot ser inferior a l’ordre de borsa perquè no contempla als docents que pertany a la borsa i no són adjudicables per estar treballant en un altre cos o altres circumstàncies que impossibiliten la seua adjudicació en aqueix moment.

No es pot comparar el número d’ordre del llistat d’inici de curs amb el número de l’adjudicació d’inici de curs de l’any passat (ni amb la d’aquest, poden ser diferents).

La borsa es compon dels següent blocs de major a menor prioritat:
     a) Docents amb serveis en borsa
     b) Personal d’Unitats Concertades suprimides
     c) Procediments selectius d’ingrés (Oposicions)
     d) Borses Extraordinàries
     e) Restes d’Incorporacions (Difícil Cobertura)

La promoció per serveis prestats ‘Consolidació’ es realitza mitjançant aquest acte i és simultaneja per a tots els docents que han prestat serveis durant el curs.

No és el mateix entrar en borsa per participar en les adjudicacions de Difícil Cobertura que treballar després d’una adjudicació per Difícil Cobertura. Qualsevol persona que es trobe en borsa i treballe per Difícil Cobertura estarà per davant de la borsa de totes les persones que entren en borsa per Difícil Cobertura amb independència de les data de prestació de serveis.

Els canvis d’ordre en el bloc a) Docents amb serveis en borsa són excepcionals i l’excepcionalitat augmenta amb l’antiguitat en la prestació de serveis

La promoció a aquest bloc es fa per blocs, en el mateix ordre en el qual es troben en cadascun d’ells

La promoció dels interins no catalogats en els blocs b), c), d) [que són la resta d’incorporacions (Difícil Cobertura)] es *situan darrere de TOTES les promocions de la resta de blocs i per ordre de prestació de serveis

Enllaç a OVIDOC

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràmit d’habilitació d’accés a aquesta plataforma
Enllaç al tràmit d’habilitació de l’accés a OVIDOC

GUIA USUARI ADJUDICACIONS TELEMÀTIQUES

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.