UGT INFORMA. Convocatòria d’assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’innovació i inclusió educativa biennals en centres docents públics.

RESOLUCIÓ de 5 de juny de 2024, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen assignacions econòmiques per a desenvolupar projectes d’innovació i inclusió educativa biennals en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat, durant els cursos acadèmics 2024-2025 i 2025-2026. [2024/5432]

Primer. Àmbit d’aplicació

Podran participar en esta convocatòria els centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat. Estos projectes s’iniciaran en el curs 2024-2025 i hauran de tindre continuïtat durant el curs 2025-2026.

No podran participar-hi centres que hagen sigut seleccionats en 2023 amb un projecte biennal per als cursos 2023-2024 i 2024-2025 (DOGV 9686/19.09.2023).

Segon. Objecte

Convocar un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a concedir assignacions econòmiques per a la realització de projectes d’innovació i inclusió educativa biennals en centres docents no universitaris de titularitat pública de la Generalitat.

Tercer. Finalitats

Esta convocatòria vol propiciar la innovació i la inclusió educativa a partir de projectes que:

1. Impulsen la millora i la transformació dels centres educatius i el seu entorn a partir d’una anàlisi del context socioeducatiu.

2. Ajuden a resoldre dificultats detectades i suposen una millora en el funcionament i la convivència del centre educatiu.

3. Augmenten la motivació de l’alumnat i el professorat a partir de la transformació del procés d’ensenyança i aprenentatge.

4. Implementen metodologies que afavorixen la implicació de l’alumnat.

5. Fomenten la inclusió, l’accessibilitat i la participació efectiva de tot l’alumnat.

6. Potencien l’adequació dels espais per a fer-los més atractius, inclusius i versàtils amb el propòsit d’afavorir la utilització de metodologies centrades en l’alumnat.

7. Possibiliten els canvis digitals i l’actualització tecnològica.

8. Estimulen l’apertura del centre a l’entorn i a la col·laboració entre diferents agents socioeducatius.

9. Contribuïxen al treball dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats en l’Agenda 2030 impulsada per l’Organització de les Nacions Unides (ONU).

Quart. Concepte i línies temàtiques

Els projectes d’innovació i inclusió educativa responen a iniciatives específiques d’acció, transformació, increment de la motivació i intervenció organitzativa per part del professorat amb la possibilitat de col·laboració amb altres entitats o agents de l’entorn. A més, els PIIE promouen canvis metodològics durant el procés d’ensenyança que milloren els resultats d’aprenentatge i les bones pràctiques docents.

LLEGIR MÉS…

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.