UGT INFORMA. CONCURS DE TRASLLATS 22-23 Secundària i altres cossos.

RESOLUCIÓ de 7 de maig de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’aprova i es publica l’adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent dels cossos de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, i de catedràtics, professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny, convocat per la Resolució d’11 d’octubre de 2022. [2024/4148]

Els participants que hagen obtingut destinació en més d’un cos, o bé hagen obtingut una segona destinació en un cos diferent d’aquell en el qual tingueren destinació definitiva, hauran d’optar per un d’aquests del 13 de maig al 22 de maig de 2024, a través d’OVIDOC. Si no es realitza aquesta opció en el termini indicat, s’haurà de prendre possessió de la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s’ha participat en situació de servei actiu.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.