UGT INFORMA: Comissions de servei. Informació actualitzada.

COS DE MESTRES

COS DE SECUNDÀRIA I ALTRES COSSOS

LLOCS ESPECÍFICS

RECLAMACIONS

Des del dia 26 de juliol, a les 21.30 hores, fins al dia 28 de juliol, a les 21.30 hores, s’obrirà un termini perquè els participants poden efectuar reclamacions, consultar la seua puntuació o renunciar.
La renúncia està regulada en la base 12.2 de la resolució de 4 de maig de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de servei per als diferents cossos de funcionaris de carrera docents.

Accés a reclamació telemàtica


Informació i consulta per les vies següents:


Números de telèfon:
961970486
961970987
961970418
Compte de correu electrònic: comisiones_servicio@gva.es