UGT INFORMA. ACREDITACIÓ DE TITULACIÓ DEL PROFESSORAT TÈCNIC D’FP PER A SECUNDÀRIA. LLISTAT PROVISIONAL I SUBSANACIÓ

3. Llistats Provisionals i Subsanació:

Els informem que ha estat publicada la Resolució de 4 de juliol de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es publiquen les llistes provisionals del procediment d’acreditació de titulació del personal que forma part de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat de les especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, que s’han integrat a les corresponents especialitats de professorat d’Ensenyament Secundari.

Resolució de 04 de juliol de 2023
Llistat provisional de persones participants en el procediment que acrediten els requisits de titulació.
Llistat provisional de persones participants en el procediment que NO han acreditat els requisits de titulació.

Accés a OVIDOC

El termini de presentació del tràmit telemàtic de subsanació serà des de les 10.00 hores del dia 05 de juliol de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 12 de juliol de 2023

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràm d’habilitació d’accés a aquesta plataforma, tal com es descriu en la base segona de la resolució de convocatòria d’aquest procediment.
Enllaç al tràmit d’habilitació de l’accés OVIDOC

1. Convocatòria

Resolució de 8 de juny de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’acreditació de titulació del personal que forma part de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat de les especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, que s’han integrat a les corresponents especialitats de professorat d’Ensenyament Secundari.

2. Sol·licitud

La tramitació del procediment tindrà caràcter electrònic i s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, que haurà de formular la sol·licitud d’acreditació, conforme al tràmit [Acreditació de titulació del personal en bossa de les especialitats a extingir del cos de professorat tècnic d’FP que passen a Secundària (INTERINS)], a través la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/)

Accés a OVIDOC

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’esmena i reclamació als llistats provisionals serà des de les 10.00 hores del dia 09 de juny de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 23 de juny de 2023

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràmit d’habilitació d’accés a aquesta plataforma, tal com es descriu en la base segona de la resolució de convocatòria d’aquest procediment.
Enllaç al tràmit d’habilitació de l’accés OVIDOC


MÉS INFORMACIÓ: PÀGINA WEB DE CONSELLERIA

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.

Lorem fistrum por la gloria de mi madre esse jarl aliqua llevame al sircoo. De la pradera ullamco qué dise usteer está la cosa muy malar.