UGT INFORMA: Acreditació de titulació del Professorat Tècnic d’FP per a Secundària.

PROFESSORAT INTERÍ Cos PTFP Especialitats Integrades en Cos PES (19 ESPECIALITATS)

Estimats companys i companyes, s’ha publicat finalment el llistat d’acreditació de titulacions per a cobrar com a PES A1 tots aquells que l’havíeu sol·licitat:

6. Resolucions

Resolució de 8 de febrer de 2024, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es publica el llistat del procediment d’acreditació de titulació del personal que forma part de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat de les especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, que s’han acreditat per a la permanència en les corresponents llistes del professorat d’Ensenyament Secundari.

1. Convocatòria

Resolució de 8 de juny de 2023, de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es convoca procediment d’acreditació de titulació del personal que forma part de les llistes d’aspirants a la provisió de llocs en règim d’interinitat de les especialitats a extingir de professorat tècnic de Formació Professional, que s’han integrat a les corresponents especialitats de professorat d’Ensenyament Secundari.

TERMINI ORDINARI (tancat)

2. Sol·licitud

La tramitació del procediment tindrà caràcter electrònic i s’iniciarà a instàncies de la persona interessada, que haurà de formular la sol·licitud d’acreditació, conforme al tràmit [Acreditació de titulació del personal en borsa de les especialitats a extingir del cos de professorat tècnic d’FP que passen a Secundària (INTERINS)], a través la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es/)

Termini finalitzat => Accés als tràmits telemàtics de sol·licitud <=

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud serà des de les 10.00 hores del dia 09 de juny de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 23 de juny de 2023

3. Llistats Provisionals i Subsanació

Accés a OVIDOC

AVÍS: El personal que no tinga accés a OVIDOC haurà de realitzar el tràm d’habilitació d’accés a aquesta plataforma, tal com es descriu en la base segona de la resolució de convocatòria d’aquest procediment.
Enllaç al tràmit d’habilitació de l’accés OVIDOC

El termini de presentació del tràmit telemàtic de subsanació serà des de les 10.00 hores del dia 05 de juliol de 2023 fins a les 10.00 hores del dia 12 de juliol de 2023

4. Llistats Definitius

TERMINI EXTRAORDINARI

5. Sol·licitud 

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 19 de gener de 2026.

AVÍS: En el tràmit Z dirigit a la direcció general amb competències en matèria de personal docent es posarà en el camp MATÈRIA: Servei de Gestió de Borses de Personal Docent.

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.