UGT exigeix a Educació agilitat per a saldar el deute amb el professorat en pràctiques

 


    • El sindicat celebra l’aprovació del decret que reconeix el pagamet a aquest col.lectiu i subratlla que és conseqüència de la lluita sindical als tribunals y de la negociació
    • UGT calcula que, amb caràcter retroactiu, es beneficiaran més de 4.700 persones i d’altres 1.602 més, com a resultat de les properes oposicions.

10/02/2023. El sector d’Ensenyament de la Federació de Serveis Públics del País Valencià ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació l’aplicació immediata del Decret del Consell pel qual es fixen les retribucions que hauran de percebre les persones que són nomenades funcionàries en pràctiques dels cossos docents. El sindicat exigeix que es pague, reconega i regularitze les retribucions que es deu al funcionariat que ha estat treballant des de 2021 o es troba en la seua fase de pràctiques. UGT celebra l’aprovació d’aquesta norma resultat, tant de la lluita en els tribunals (el sindicat va guanyar el reconeixement i el pagament al professorat en pràctiques dels triennis i sexennis que tenia reconeguts quan era professorat interí) com de la negociació amb la Generalitat a través de la Taula General de Funció Pública, on UGT és el sindicat majoritari.

Encara que el decret arriba tard, el seu caràcter retroactiu pot beneficiar a les persones opositores que van aprovar en 2021 i van iniciar al setembre d’aqueix any les seues pràctiques (de setembre 2021 a agost de 2022). Aquest col·lectiu està format per 2.771 professors i professores d’Ensenyament Secundari, 583 professors tècnics d’FP, 60 professors de l’Escola Oficial de Idiomes, 41 professors de Música i Arts Escèniques i 87 d’Arts Plàstiques i Disseny. En total, 3.542 persones. A aquest col·lectiu cal afegir els opositors i opositores (lògicament que tinguen serveis anteriors) de les oposicions de mestres/as de l’estiu de 2022, que van iniciar les seues pràctiques al setembre de 2022 (que estaran en pràctiques fins a agost de 2023) i que suposen al voltant de 1.228. Finalment, i en un futur, amb les oposicions previstes que se celebraren aquest estiu de 2023, el col·lectiu total de professorat beneficiat podria ascendir a 1.602. En definitiva, UGT estima que un total de 6.372 docents podrien beneficiar ja d’aquest decret que va entrar en vigor el passat 3 de febrer.

Des d’UGT Ensenyament PV es recorda l’anacronisme, la situació injusta i l’oblit inexplicable que suposava el fet que després de la conquesta per part del professorat dels drets al reconeixement i cobrament dels triennis i els sexennis del professorat interí, quedara pendent de regular i reconéixer aquests mateixos drets retributius al professorat que es troba en pràctiques.

El sindicat valora molt positivament aquest decret de retribucions que es necessitava urgentment en el sistema educatiu, sobretot, en aquests anys de fort i important increment i consolidació del professorat temporal i interí. A més, el sindicat considera fonamental que reconega amb caràcter retroactiu aquests drets retributius al professorat de nou ingrés, així com s’abonen els càrrecs i coordinacions que es desenvolupen durant el període de les pràctiques. Un dret que també s’ha hagut de guanyar en els tribunals. Amb tot, l’objecció és que la norma no permet el reconeixement de nous triennis, ni sexennis durant la fase de pràctiques, per la qual cosa caldrà esperar al moment del nomenament com a funcionariat de carrera per a aquest reconeixement.

En tot cas, una vegada aprovat el decret, toca aplicar-lo sense demora. D’ací l’exigència a la conselleria que salde, el més ràpid possible, el seu deute amb aquest col·lectiu.

EDUfuncionariospracticasUGT


 

11022023 Lev EMV UGT retribuciones prácticasR

Més INFORMACIÓ:

 EDUfuncionariospracticas

 

 

 

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.