MESA SECTORIAL 18-06-24. Pla anual de formació permanent del professorat 24-25.

Resolució de XXXXX de 2024, del Conseller d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual s’estabelix el pla anual de formació permanent del professorat corresponent al curs 2024-2025

En la Mesa Sectorial d’avui, s’ha tractat la Resolució per la qual s’estableix el pla anual de formació permanent del professorat corresponent al curs 2024- 2025. Estudiant la Resolució, observem que caldria concretar al títol segons el contingut de la normativa, ja que ens mostra el canvi i redistribució d’assessories. D’una altra banda, tampoc apareix el pla formatiu complet i distribuït per línies estratègiques concretes.
UGT Ensenyament PV, amb relació amb aquesta, considera que la formació docent oferida majoritàriament hauria de ser en funció de les necessitats específiques de cada centre, i sobretot dotar dels recursos necessaris per poder aplicar-ho.
En aquest sentit,seria indispensablel’avaluació de l’oferta formativa del curs passat en relació amb les necessitats dels centres i professorat.
A més, considerem que la concreció de les línies estratègiques esta molt general. Caldria adaptar-se segons les diferents etapes i situacions més concretes.
També pensem que devia d’oferir-se cursos específics de reciclatge o recordatori de llengües.
En relació amb el tema de la selecció als docents formadors ha de ser un procés de selecció amb màxima transparència i públic.
Sobre les assessories, l’administració manté els 214. En aquest sentit, caldria incloure un llistat de situacions en les quals fora incompatible impartir formació o característiques específiques de cada tipus de formador o formadora en funció del curs per a impartir.
Una de les novetats és la creació del CEFIRE específic de Creació de Recursos Educatius en el qual engloba els següents CEFIREs específics: d’Educació Infantil, de Plurilingüisme, d’Àmbit Científic, Tecnològic i Matemàtic, d’Àmbit Humanístic i Social i  d’Àmbit Artístic-Expressiu. El sindicat observa una sobrecàrrega excessiva de treball. Caldria saber què suposa aquesta adscripció i redistribució de tasques. Aquest CEFIRE de Recursos Educatius també assumirà la tasca de biblioteques dels CEFIREs. I quan els CEFIREs territorials, es mantindrà la seua estructura.
Una altra novetat és la creació d’un CEFIRE de Lideratge destinada als equips directius amb seu en Elx, però donaria resposta tant a Castelló com a València.
Analitzant la xarxa actualitzada de CEFIRES, faltaria afegir el CEFIRE específic de Formació Professional i Educació Especial. I també hem detectat la falta dels àmbits de coeducació i Formació de Persones Adultes i que l’administració ho afegirà.
S’ha preguntat sobre la resolució relacionada amb les entitats col·laboradores. L’administració informa que està finalitzada i a punt de publicar-se.
Des d’UGT és primordial la formació gratuïta i suficient nombre de places, a més, de voluntària i dintre l’horari lectiu.

TORN OBERT

COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT.
Aquest curs s’han acreditat 60.000 docents. S’ha preguntat si des del PAF es podria impartir la formació en la competència esmentada, però han d’estudiar-ho.
En relació amb la regulació dels nivells C1 i C2, estan elaborant la normativa igual que en els nivells B1 i B2. Quan al nivell C1 s’ha d’acreditar de forma completa, i en el C2 per àrees.
Sobre la regulació de l’acreditació de la CDD en altres comunitats, aviat la enviaran.

ESTADES A L’ESTRANGER I PROJECTES EUROPEUS.
Estades a l’estranger: estan estudiant altres tipus d’enfocament. Actualment encara tenen problemes de pagaments.
Projectes Europeus: Estan estudiant la forma de regular les acreditacions del professorat participants.

DOCUMENTACIÓ.

DOCUMENTACIÓN

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.