OPOSICIONS 22 maig 2021:UGT Ensenyament-PV amb els i les docents. || UGT Enseñanza-PV con los y las docentes.

El sindicat dels treballadors i treballadores de l’Ensenyament d’UGT ha participat aquest matí amb el professorat que estava convocat als processos selectius que comencen hui. Hem acompanyat tant als companys i companyes que es presentaven a les oposicions com als companys i companyes que formaven part dels tribunals de selecció, prestant-los el nostre suport i col·laboració per a resoldre els dubtes que pogueren plantejar-los el desenvolupament d’aquest procés selectiu. La jornada s’ha desenvolupat amb regular normalitat i fins al moment no tenim coneixement de cap incidència greu que destacar o que hàgem de denunciar. Molta sort a tots els opositors i opositores. UGT Ensenyament PV està amb tots i totes vosaltres.

Todos3

El sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Enseñanza de UGT ha participado esta mañana con el profesorado que estaba convocado a los procesos selectivos que empiezan hoy. Hemos acompañado tanto a los compañeros y compañeras que se presentaban a las oposiciones  como a los compañeros y compañeras que formaban parte de los tribunales de selección, prestándoles nuestro apoyo y colaboración para resolver las dudas que pudieran plantearles el desarrollo de este proceso selectivo. La jornada se ha desarrollado con regular normalidad y hasta el momento no tenemos conocimiento de ninguna incidencia grave que destacar o que debamos denunciar. Mucha suerte a todos los opositores y opositoras. UGT Enseñanza PV esta con todas vosotras y vosotros. 

 

Todos4