OPOSICIONS 2016/2018: Llistes definitives del procediment d’acreditació dels requisits de titulació dels participants en les oposicions de mestres convocats per l’Ordre 11/2016 i per l’Ordre 12/2018, i van ser incorporats a borsa.

 

 

Llistes definitives del procediment d’acreditació dels requisits de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a l’ingrés en el cos de mestres convocats per l’Ordre 11/2016 i per l’Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova d’oposició, i van ser incorporades a la borsa.

1. Convocatòria

Acreditació dels requisits específics de titulació de les persones participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l’especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

1.1. Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 10 hores del dia 11 de juny de 2020 fins a les 20 hores del dia 25 de juny de 2020.

  • Termini finalitzat => Accés al tràmit telemàtic d’acreditació de titulació <=

2. Participació

Relació de persones que han de presentar documentació per a acreditar els requisits específics de titulació, segons el que s’estableix en la Resolució de 8 de juny de 2020, amb motiu de la seua participació en els procediments selectius d’ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d’oposició i van ser incorporades a la borsa de treball de l’especialitat corresponent mitjançant Resolució de 9 de setembre de 2016 i Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament.

2.1. Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 1 de desembre de 2020 fins a les 23:59 hores del dia 15 de desembre de 2020.

  • Termini finalitzat => Accés al tràmit telemàtic d’acreditació de titulació <=

3. Acord d’habilitació

4.1. Tràmit

El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l’acreditació abastarà des de les 00:00 hores del dia 22 de juny de 2021 fins a les 23:59 hores del dia 29 de juny de 2021.

 Listados definitivos del procedimiento de acreditación de los requisitos de titulación de las personas participantes en los procedimientos selectivos para ingreso en el cuerpo de maestros convocados por la Orden 11/2016 y por la Orden 12/2018, que no superaron la primera prueba de la oposición, y fueron incorporadas a la bolsa de trabajo.

1. Convocatoria

Acreditación de los requisitos específicos de titulación de las personas participantes en los procedimientos selectivos para ingreso en el cuerpo de maestros convocados por Orden 11/2016 y por Orden 12/2018, que no superaron la primera prueba (A+B) de la fase de oposición y fueron incorporadas a la bolsa de trabajo de la especialidad correspondiente mediante Resolución de 9 de septiembre de 2016 y Resolución de 15 de noviembre de 2018 respectivamente.

1.1. Trámite

El plazo de presentación del trámite telemático de solicitud para la acreditación abarcará desde las 10 horas del día 11 de junio de 2020 hasta las 20 horas del día 25 de junio de 2020.

  • Plazo finalizado => Acceso al trámite telemático de acreditación de titulación <=

2. Participación

Relación de personas que han de presentar documentación para acreditar los requisitos específicos de titulación, según lo establecido en la Resolución de 8 de junio de 2020, con motivo de su participación en los procedimientos selectivos para ingreso en el cuerpo de maestros convocados por Orden 11/2016 y por Orden 12/2018, que no superaron la primera prueba (A+B) de la fase de oposición y fueron incorporadas a la bolsa de trabajo de la especialidad correspondiente mediante Resolución de 9 de septiembre de 2016 y Resolución de 15 de noviembre de 2018 respectivamente.

2.1. Trámite

El plazo de presentación del trámite telemático de solicitud para la acreditación abarcará desde las 00:00 horas del día 1 de diciembre de 2020 hasta las 23:59 horas del día 15 de diciembre de 2020.

  • Plazo finalizado => Acceso al trámite telemático de acreditación de titulación <=

3. Acuerdo de habilitación

4. Listados Provisionales

4.1. Trámite

El plazo de presentación de reclamaciones y subsanación de documentación abarcará desde las 00:00 del día 22 de junio de 2021 hasta las 23:59 del día 29 de junio de 2021.

5. Listados Definitivos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos

UGT Servicios Públicos es una federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos de España.